Állami főreáliskola, Debrecen, 1892

Az érdemsorozatban használt számjegyek értelme és fokozata. Fokozat Magaviseletre nézve Tanulmányi előmenetelre nézve 1 = jó = jeles 2 = szabályszerű = jó 3 = kevésbbé szabályszerű = elégséges 4 = rosz = elégtelen Rövidítések : A * vagy — a tornázás, szépirás és magaviselet rovatában azt jelenti, hogy a tanuló nem osztályoztatott, vagy orvosi bizonyítvány alapján felmentetett, ism. = ismétlő, r. k. = római katbolikus. ev. ref. = evang. református, ág. ev. = ágostai evangelikus hitvallású, izr. = izraelita.

Next

/
Oldalképek
Tartalom