Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1944

Debreceni tankarul*!. Dunáninneni katolikus kerület. Diákotthon. A MAGYAR KEGYESTANiTÓREND DEBRECENI KALAZANCI SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUMÁNAK ÉVKÖNYVE AZ 1944—45. ISKOLAI ÉVRŐL AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 224. ÉVÉBEN A FÜGGELÉKBEN ÉRTESÍTÉS A DEBRECENI PIARISTA KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLÁRÓL KÖZZÉTESZI: D R LÁSZLÓ MIHÁLY MB. IGAZGATÓ II o DEBRECEN, 1945 VARGA-UTCA I. TÁVIISZÉlO 3S«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom