Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1941

minden osztály indít egy-egy csapatot. Nagy tömegversenyünkön több, mint ötven tornász vett részt és ért el kitűnő eredményt. December hó 7-én a Debreceni Torna Egyesület a Debreceni Ref. Gim­názium tornacsarnokában ifjúsági vas, bronz és ezüst jelvényszerző versenyt rendezett, melyen szakosztályunk 30 versenyzője indult és szerzett ifjúsági tornász-jelvényt. Ezüstjelvényt és oklevelet nyert: Galambos László VI. oszt., Kin Antal VII. oszt. tanulók. Ifjúsági bronz jelvényt nyert: Vértes Ferenc V., Gilvácsi György V., Hercku Gyula V., Fejér Pál I. ker., Kiss István IV. B., Gasper Attila VII., Lengyel Emil IV. ker., Nagy József IV. ker., Márton Pál Ili. ker. oszt. tanuló. Vasjelvényt szerzett: Fényár L. III. B., Réthy I. 111. B., Árvái G. III. B„ Drucza J. IV. B., Magyar S. IV. B., Bába O. IV. B., Pórfy E. IV. B. Horváth Z. IV. B„ Kováts K. IV. A., Barka T. VI., Ferenczy J. VII., Daróczy L. VII., Kováts A. Vll., Mórik J. Vll., Málnás L. VII., Gasper A. VII., Szilágyi L. I. ker., Márton P. III. ker., Kin T. IV. ker., Lengyel E. IV. ker.. Varga A. IV. ker. tanuló. Tornaszakosztályunk május 22-én rendezte tornacsarnokunkban intéze­tünk 1941—42. tanévi alsó és felső osztályos I. és II. osztályú egyéni tornász­bajnokságait. Intézetünk alsó osztályos II. osztályú egyéni tornászbajnoka: Cséka I. III. B., II. Réthy István 111. B. oszt. tanuló. Áz alsó osztályosok I. osztályú tornászbajnoka: Kiss István IV. B., II. Vághy Antal IV. B., III. Hor­váth Arisztid IV. A. oszt. tanuló. Felső osztályosok II. osztályú egyéni szertornászbajnoka: Gilvácsi V., II. Hercku Gyula V., III. Vértes Ferenc V. o. tanuló. Felső osztályosok I. osztályú és egyben intézeti tornászbajnoka K i n Antal VII. oszt. II. Galambos László VI., 111. Holzinger László VI. oszt. tanuló. Június 4-én, Űrnapján tartotta intézetünk évzáró testnevelési ünnepé­lyét a városi Stadionban, melyen szakosztályunk kiváló tagjai asztalugrásban, talajtornában, korláton és nyújtón mutattak be szebbnél szebb szabadon­választott gyakorlatokat. Ez alkalommal nyújtotta át dr. Bátori József igazgató a legjobb alsó és felső osztályos tornászbajnokunknak iskolánk ara­nyozott, szalagos bajnoki érmét. Úszószakosztály: Vezető-tanár: Schmidt Gyula testnevelési tanár. Szakosztály-kapitány: Mohácsi Jenő VII. oszt. tanuló. Szakosztályunk tagjai az 1940—41. iskolai év befejezése után, a nyár folyamán nem maradtak tétlenül, hanem belekapcsolódtak a Debreceni Egye­temi Atlétikai Club rendszeres mindennapi reggeli edzésébe. A fedett uszoda megszűnéséből származó edzési hiányt hamarosan pótoltuk, úgyhogy augusz­tusban már igen jó eredményeket értek el tagjaink. Különösen Puskás Pál 8. és Mohácsi Jenő 7. o. tanulók eredményei figyelemre méltóak. Szakosztályunk versenyzői, mint az Északkeleti kerület válogatott úszói, augusztus 2. és 3-án Nagyváradon, 1941 augusztus hó 15-én Nagykálló­ban, nyíregyházi, ungvári és nagykállói úszókkal mérték össze tudásukat és erőiket. Mindenütt igen jó eredménnyel. Eredmények: 100 m. fiú mellúszás­ban II. Molnár Ferenc II. ker. 1 p. 41 mp. 100 m. fiú gyorúszásban: II. Fusek Jenő IV. ker. 1 p. 21 mp. 100 m. ifj. hátúszásban: I. Mohácsi Jenő VII. 1 p. 23 mp. Augusztus hó 23 és 24-én az 1941. évi úszóbajnokságokon, 1941. év nya­rán Ungvár—Debrecen városok közötti úszó-viadalokon szerepeltek igen jó eredménnyel. 100 m. hátúszásban: I. Mohácsi J. VII. 1 p. 23.4 mp. 100 m. fiú hátúszásban: II. Salgó VII. 1. p. 51.2 mp. 100 m. gyorsúszásban: I. Puskás P. VIII. 1 p. 6.8 mp. Szeptember hó 13-án szakosztályunk a „Honvédő" és „Búvár Kund", továbbá őszi házi úszóversenyét rendezte meg nagy sikerrel. A „Honvédő" nagy plakettet Berger Péter VII. oszt. tanuló nyerte meg 40.4 mp. átlagidejé­vel 50 m. mellúszásban és ezzel az eredményével egyben Debrecen legjobb fiú úszója címét is biztosította magának. A „Búvár Kund" plakettet intézetünk 41

Next

/
Oldalképek
Tartalom