Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1937

94 XI. Érettségi vizsgálatok. E tanévben két külön csoportban folyt le az érettségi vizsgálat. A. csoport. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 43 tanuló. Javító vizs­gálatra jelentkezett 1 tanuló. Az írásbeli vizsgálat május hó 16—17—18. napjain folyt le. A) Magyar tétel: a) Vörösmarty lírai költészete, b) Hű maradt-e a magyarság Szent István hagyományaihoz? Jelesen dolgozott: 9. Jól: 12. Elégséges: 19. Elégtelen: 3. B) Latin tétel: Cicero: De officiis III. k. 31. Jelesen dol­gozott: 13. Jól: 8. Elégségesen: 22. Elégtelen: —. C) Német tétel: Szent István. Jelesen dolgozott: 7. Jól: 11. Elégségesen: 15. Elégtelen: 10. A szóbeli vizsgálat május 31, június 1—2—3—4. napjain folyt le. Dr. Alszeghy Zsolt egyetemi m. tanár, c. középiskolai igazgató elnöklete alatt. A kormányképviselői tisztet dr. Ku­rucz György, a szolnoki áll. Bánffy Katalin leánygimnázium igazgatója látta el . Kitüntetéssel érettek: Fejér Ferenc, v. Nábráczky Béla. Szenes Ottó, Pécsváradi Antal. Összesen 4. Jeles érettek: Barabás Miklós, Kocsis András, Tóth Béla. összesen 3. Jól érettek: Atlasz Pál, Babics Pál, Bagi Ferenc, Dessewffy Manó, Dóczy Andor, Fekete Imre, Holozsnyay László, Krall György, Löchli Ferenc, Milotay Lajos, Rátky Frigyes, Zentai István. Összesen 12. Érettek: Bárányi Endre, Gáspár József, Kiss Béla, Kiss Lajos, Kovács Károly, Keresztes István, Lakatos Gyula. Mai­linger István, Máté László, Merényi Ferenc, Mohácsi László, Pál Antal, Pozsályi Gergely, Semsey Lajos, Somlai István, Szabó Kálmán, Szűcs Pál, Tanczer György, Tuza Ferenc, összesen 19. Javít: 4. Ismétel: 1. B. csoport. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 47 tanuló. Az írásbeli vizsgálat május hó 16—17—18. napjain folyt le. A) Magyar tétel: a) A magyar hazafias líra alaphangjának változása Berzsenyitől Adyig. — b) Elektromos rezgések gerjesztése elektroncsövei. Jelesen dolgozott: 8. Jól: 26. Elég­ségesen 13. Elégtelen: —.

Next

/
Oldalképek
Tartalom