Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1930

DEBRECEjSTI TANKEEÜLET 1930-1931 ÉV. A DEBRECENI KEGYESTANITÓ­RENDI RÓM. IvATH. C A LASA.NZI SZT. JÓZ BEE REÁLGIMNÁZIUM É RTE SÍTŐJE AZ 1930 —31. TANÉVRŐL. * KÖZZÉTESZI : D® LUKÁTS JÓZSEF IGAZGATÓ KIADJA AZ INTÉZET IGAZGATÓSÁGA. DEBRECEN. 1931 . NYOlÍTA A TISZÁNTÚLI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ 3J.-T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom