Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1928

DEBRECENI TANKERÜLET * 1928.— 29. ÉV. A DEBRECENI KEGYESTANITÖRENDI RÓM. KATH. CALASANZI SZENT 3ÓZSEF REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1928.-29. TANÉVRŐL. * KÖZZÉTESZI: DR. LUKÁTS JÓZSEF igazgató. KIADJA AZ INTÉZET IGAZGATÓSÁGA. * DEBRECEN, 1929. —MII III Tiszántúli Könyv - is Lapkiadó R . - T. könyvnyomdavállalata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom