Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1926

DEBRECENI TANKERÜLET » 1926-27. ÉV A DEBRECENI KEGYESTANITÓRENDI RÓM. KATH. CALASANZI SZENT JÓZSEF REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1926-27. TANÉVRŐL KÖZZÉTESZI: DR.LUKÁTS JÓZSEF IfiAZfiATÚ. DEBRECEN, 1927. Tiszántúli Hírlap könyv- és l a p h i a d ú v á 11 a I a t t.-t. klinyvnyomdaválla I a t a .

Next

/
Oldalképek
Tartalom