Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1923

Debreczeni tankerület 1923—24. év A DEBRECZENI KEGY E S -TAN I TÓ RE N Dl RÓMAI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1923-1924. ISKOLAI ÉVRŐL. Közzéteszi: HOGYOR JÓZSEF IGAZGATÓ. DEBRECZEN, TISZÁNTÚLI HÍRLAP KÖNYVNYOMDA-VÁLLALATA 1924.

Next

/
Oldalképek
Tartalom