Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1922

DEBRECZEW TfiHKEfíÜLcT 1922-23. é«, A Debreczeni ICegyes-Tanitórendi Rom. Kath. Főgimnázium ÉRTESÍTŐJE az 1922—23. iskolai évről. Közzéteszi: HOGYOR JÓZSEF igazgató. DEBRECZEN, TISZÁNTÚLI HÍRLAP KÖNYVNYOMDA-VÁLLALATA 1923—387. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom