Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1921

A Debreczeni Kegyes-Tanltórendi Róm. Kath. Főgimnázium ÉRTESÍTŐJE a* 1921—22, iskolai évről. < Közzéteszi: m: "v í M 11 Na^l Mag' sáp íí üd. ; va'ji a iH el I m rr a 9 HOGYOR JÓZSEF igazgató. _ . DEBRECZEN, TISZÁNTÚLI HÍRLAP KÖNYVNYOMDA-VALLALATA 1922—606.

Next

/
Oldalképek
Tartalom