Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1918

A DEBRECZENI KEGYES-TANITÓRENDI RÓMAI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE 1918-19. ÉS 1919-20. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: DR. LÓKY BÉLA IGAZGATÓ. TÁJÉKOZÁSUL: A aér uláa kivetkező számjegy »r cl3meaete!re vonatkozik ti íeltatcie: 1 = miaden tárgyból jelet, 2 = miadenből legalább jó. 3 = mindenből legalább tlégtégea, 4 — több tárgyból.elégtelen. vAz egy vagy kát tárgybil elégtelen tanulóknál n illeti tárgyakat megneveztek. Viseletnél ciak • kevéibbé izabályszerfit írjuk ki (k«v. «zab.) Egyéb, léviditéiek : iim. = iiraétlő, g. kath. görög katholikai, ág. ==>' ágostai bitvaUáau evangélikm. ref> — református, izr. = izraelita. H. o. »z.= Hiti órák száaa, T. i. «r. — Taaárkodíi •vek széna. K. t. i. á. — Kegyestanitóreadi áldozéptp. DEtRECZEN, lm MAGYAR NIMZETI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓVÁ1.LALAT R.-T. PIAOTJTCA 5Í

Next

/
Oldalképek
Tartalom