Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1912

A Debreczeni Kegyes-Tanitórendi Róm. Kath. Főgimnázium r Értesítője QlOOO az 1912—1913. tanévről. Q00B Közzéteszi: Dr. Lóky Béla igazgató. gCaB DEBRECZENI ÚJSÁG NYOMDÁJA 1913-293. OEMB

Next

/
Oldalképek
Tartalom