Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1902

VII. Könyv- és szertárak. Aj Tanári könyvtár. A tanári könyvtár gyarapodása az 1902. évben. I. Hittu­domány, bölcsészet, neveléstan-. Fináczy E., A magyarországi közoktatás története. II. k. — Spencer Herbert, Értelmi, erkölcsi és testi nevelés. — Melichár Kálmán, Egyházi szervezet. — Dr. Neményi Imre, Iljusági könyvtárak és olvasmányok a nevelés szolgálatában. — Dr. Weszely Ö., Az Írásbeli dolgozatok psy­chologiája. — Hock J., Böjti szentbeszédek. — Dr. Pékár Károly, A filozófia története. — Antolik K, Ungarische Jugendspiele. — Nagy József, Magyar keresztény ifjúság. — Varga Ottó, Fiam földrajzot tanul. - Parlaghv K, Fiam földrajzot tanul. — Bartek L., A bubusok földrajzot tanulnak. — Bartek- L., Tanügyi észre­vétel. Varga Ottó, Bucsu jelenünk rajzától. II. Magyar nyelv és irodalom, aesthetika: Petőfi, Összes költeményei. ­Irodalomtörténeti Közlemények, 1902. — Eötvös József, Összes müvei, VI. -XV. k. — Endrődv S., Isten felé. Gyulai Pál, Arany László müvei. Eötvös Károly müvei, VII. VIII. k. Szily Kálmán, A magyar nyelvújítás szótára. Bán A., Kantele­tár. — Dr. Janovics, Csiky Gergely élete és müvei. Lengyel Laura, Balázs Klára. — Fényes Samu, Kurucz Feja Dávid. — Ifj. Hegedűs S., Beszélő éjszakák. — Lengyel Laura, Klára regénye. — Lengyel Laura, Álmok. — Shakespere színmüvei. — Rákosi Viktor munkái, I—IV. k. — Mikszáth K., A gavallérok. — Mikszáth K, Galamb a kalitkában. — Szinnyei, Magyar irók,

Next

/
Oldalképek
Tartalom