Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1890

// ERTESITO A KEGYES TANITÖRENDIEK DEBRECZENI ALGYMNASIÜMÁRŰL 1890-1891. ISKOLAI ÉVBEN. * KÖZLI: CSERHALMY JÓZSEF, IGAZGATÓ. * NYOMATOTT DEBRECZEN, A VÁP.OS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1891- 514.

Next

/
Oldalképek
Tartalom