Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1881

ÉRTESÍTŐ A KEGYES-TAN 1TÓREND1EK DEBRECZENI GYMNASIUMÁROL AZ 1881—82 TANÉVBEN. V KÖZZÉTESZI HARMATH GERGELY IGAZGATÓ X / DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1882. Jn.

Next

/
Oldalképek
Tartalom