Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1880

(TDt^ ÉRTESÍTŐ A KEGYES-TAN1TÓREND1EK DEBRECZENI KISGYMNASIUMÁRÓL AZ 18 8%,. TANÉVBEN. KÖZZÉTESZI HARMATH GERGELY IGAZGATÓ NYOMATOTT A DEBRECZEN, VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN l88l. Jn.

Next

/
Oldalképek
Tartalom