Református főgimnázium, Debrecen, 1931

73 tanár teljesítette. Az internátusi évi díjak voltak : I. fokozat : 10 P, felvéve 19 ; II. fokozat : 20 P, felvéve 22 ; III. fokozat : 40 P, felvéve 28 ; IV. fokozat : 40 P, felvéve 41 tanuló. c) Tápintézet. A kollégiumi új internátusi épületben van -elhelyezve. Felügyelője Karai Sándor kollégiumi igazgató. Ez iskolai évben 125 gimnáziumi tanuló nyert benne ellátást. Az évi díjak fokozatok szerint a következők voltak : I. fokozat : 36 P, feivéve 8 ; II. fokozat : 160 P, felvéve 18 ; III. fokozat : 272 P, felvéve 38 ; IV. fokozat : 360 P, felvéve 61 tanuló. d) Szilágyi Mihály-nevelointézjBt. Ez a gimnáziumi tanulók számára alapított nevelőintézet modernül épített és berende­zett, külön épületben, egészséges helyen, kertek között szolgálja a jótékonyságot. Gondnoka és felügyelője, ki az intézetben lakik, dr.Nagy Sándor gimnáziumi rendes tanár. Egyelőre csak lakást tud adni, fűtéssel és világítással. Lakott ott az idén 15 tanuló, kik a tápintézetbe jártak étkezni. Bentlakási díj volt havon­ként 20 P. e) Délelőtti tejakció. Intézetünk ebben a tanévben is rend­szeresítette a tanulók egészsége érdekében a már tavalyelőtt és tavaly is bevált tejakciót. Szállítónk az Alföldi Tejüzem volt, mely 2 dl-es, zárt palackokban pasztőrözött tejet küldött ki­fogástalan minőségben. A tej elfogyasztása az egész tanév tar­tama alatt minden délelőtt 11 órakor, a 15 perces szünet idején történt meg. A tejet Erdős József tanár felügyelete alatt Szász Viktor pedellus osztotta szét. A higiénikus fogyasztás érdekében minden tanuló a zárt és frissen kilyukkasztott fedelű palackhoz szalmaszálakat kapott. Naponként 100—150 adag fogyott el. Egy adag ára 8 fillér volt, azonban az említett fogyasztásból napi 50 adag — tehát aránytalanul nagy száni — ingyen került szét­osztásra. Ezt az inspektori pénztár segélyalapja tette lehetővé, amely a tanév alatt 638-08 P-t fordított ilyen módon segélye­zésre. A bevált tejakciót jövőre is folytatni fogjuk. A jótétemények összesítése. 1. Tandíjkedvezmény 13,920—- P 2. Internátusi és tápintézeti kedvezmény. . . 14,686—• P 3. Alapítványi ösztöndíj- és jutalmakból . . . 4,216— P 4. Ifjúsági Segítő Egyesülettől 1,423—- P 5. Tornaversenydíjakból 54— P 6. Szegénytanulók könyvtára útján 39,916— P 7. Önképzőköri jutalmakból 250— P 8. Egyéb adományokból . . 1,355—- P Összesen 75,820— P

Next

/
Oldalképek
Tartalom