Református főgimnázium, Debrecen, 1926

50 ÉME 3 darab, a Magyar Nemzeti Liga debreceni fiókja 2 darab könyvvel. Fogadják iskolánk hálás köszönetét. C) Iskolai jótékony intézmények útján. a) Tandíjkedvezmény. Teljes tandíjmentességre felvétetett 58 tanuló, továbbá a debreceni lelkészek, kollégiumi tanárok és tisztviselők gyermekei, számszerint 11 ; háromnegyed tan­díjmentességre szintén 58; féltandíjmentességre 115 tanuló. Az évi tandíj volt protestáns tanulóknak 50— P, másvallá­súaknak kétszerese. b) Bentlakás. A kollégium régi épületében 114 gimnáziumi tanuló lakott bent 16 szobában. A felügyeletet két bentlakó tanár, ú. m. dr. Hoffer András és Nagy József teljesítette. Az internátusi évi díjak voltak : I. fokozat: 4— P, II. fokozat : 12— P, III. fokozat: 24— P, IV. fokozat: 72— P. c) Tápintézet. A kollégiumi új internátusi épületben van elhelyezve. Felügyelője Karai Sándor kollégiumi igazgató. Ez iskolai évben 154 gimnáziumi tanuló nyert benne ellátást. Az évi díjak fokozatok szerint a következők voltak : I. fokozat: 36— P, II. fokozat: 108— P, III. fokozat : 204— P, IV. foko­zat : 300— P. A gimnázium növendékei közül volt az I. díj­fokozatban 8, a Il-ikban 18, a Ill-ikban 43, a IV-ikben 85 tanuló. d) Szilágyi Mihály nevelőintézet. Ez a gimnáziumi tanulók számára alapított intézet modernül épített és berendezett, külön épületben, egészséges helyen, kertek között szolgálja a jótékonyságot. Gondnoka : dr. Vass Károly városi tanácsnok. Felügyelő tanára, aki az intézetben lakik, dr. Szeremley Béla. Egyelőre csak lakást tud adni fűtéssel és világítással. Ott lakott az idén 20 tanuló, akik a tápintézetbe jártak étkezni. Bent­lakási díj volt havonként 20— P. A jótétemények összesítése ; 1. Tandíjkedvezmény 8,500— P 2. Internátusi és tápintézeti kedvezmény (a tel­jes díjfokozathoz képest, amely azonban szintén kedvezmény) 15,568— ,, 3. Alapítványi ösztöndíj- és jutalmakból . . . 3,801-50 ,, 4. Ifjúsági Segítőegyesületből 1,197.16 „ 5. Tornaversenydíjakból 164— „ 6. Szegénytanulók könyvtára útján 40,000—- ,, 7. Önképzőköri jutalmakból 230— ,, 8. Iskolai füzetek útján 163-69 ,,

Next

/
Oldalképek
Tartalom