Társadalomtudomány, 1926 (6. évfolyam, 1-5. szám)

1926 / Tartalommutató

A HATODIK ÉVFOLYAM TARTALMA. Tanulmányok. Oldal Dékány István : Tanulmányok a társadalmi morfológia köréből 269 Ereky István : Nemzetgyűlés és országgyűlés 353 Gerevits Zoltán : Magyarország életérdekei és Páneurópa 362 Hornyánszky Gyula : A demokrácia és a parlamentarizmus válsága ... 241 Nacionalizmus, szupranacionalizmus 81 Horváth Barna : A társadalom és az állam funkcionális szemlélete... 6 Kolosváry Bálint : A jogfolytonosság gondolata 161 Kovács Alajos : Az egyke pusztítása Somogyban 1 Értelmiségünk nemzeti jellegének biztosítása 257 Kovrig Béla : Az angol erőpróba 177 Mályusz Elemér : Az 1514. évi jobbágyháború okai 373 Mozolovszky Sándor : Néhány adat házicselédeink társadalomrajzához 168 Neubauer Gyula : Az objektivitás a társadalmi tudományokban 103 Németh László : Erdély lelke a legújabb irodalomban 392 Ottlik László : A három brit birodalom 407 'Sigmond Andor : A társadalmi fejlődés iránya 380 Weis István : A mai Amerika 18 Zehery Lajos : Az öngyilkosság, mint a társadalmi élet tömegjelensége 88 Figyelő.J A cseh állam kérdéséhez. Felvidéki 39 Adalék a nemzetek szellemi együttműködéséhez, t 307 A lakásforgalom felszabadítása előtt. Levatich László 44 A magyar szociálpolitika bibliája. Szombatfalvy György 298 A modern Magyarország. Bernáth László 42 A munkanélküliség és a kötelező biztosítás. Ifj. Hornyászky Gyula... 192 A nemzetközi büntetőbíráskodás kérdéséhez. /. 301 A Nyugat húsz esztendeje. Németh László 426 A parlament reformja. Bernáth László 133 Apponyi Albert. Sz. Gy 191 A szabadságeszme tragikuma. D—n 128 A társadalompolitikai értekezlet. Szombatfalvy György 420 Az áttérések mérlege. Pakodi Pál 197 Az országgyűlés időtartama és az államfő házfeloszlatási joga. Thewrewk­Pallaghy Attila 43 Concha Győző nyolcvanéves. Barabási Kun József 38 Időszerű társadalomtudományi problémák a «Deutscher Soziologentag» ülésein. Trócsányi György 289 Javaslat a középiskolai tanárjelöltek szociálpolitikai képzése tárgyában. Hornyászky Gyula 424

Next

/
Oldalképek
Tartalom