Magyar jogi szemle, 1939 (20. évfolyam, 1-9, 11. szám)

1939 / Tartalommutató

TARTALOMMUTATÓ a Magyar Jogi Szemle 1939. évi XX. évfolyamához. A) Cikkek. I. Magánjog. y Dr. Cziglányi Aladár: Van-e tartási igénye a házasság alatt nem a férjtől származott gyermeknek? 59 \/ Dr. Szentmiklósi István: A tulaj­donjog korlátozása és korlátolt dologi jogok az energiatörvény­ben 124 y Dr. Cziglányi Aladár: A házasság és a család a szovjet tükrében 130 "X Dr. Tóth György: A státuspörök­kel kapcsolatos problémák . . 163 ///'. dr. Karafiáth Jenő: Harmadik személyek baleseti kárigénye . . 210 y Dr. Tóth György: A gyermektartás elmulasztása nem bontóok . . 245 V Dr. Jablonkay Géza: A magánjog Szovjetoroszországban .... 254 Dr. Szepes Gyula: Az alkalmazot­tak joglemondásának érvényes­sége 270 Dr. Fromm László: Egyes kérdé­sek a gazdatiszti biztosítási jog köréből 274 Olchváry Zoltán: Jogalkotási kí­sérlet 285 Dr. Cziglányi Aladár: A vadkár­kérdés 319 II. Hiteljog és gazdasági jog. Dr. Kőházi Endre: A részvénytár­sasági igazgatósági és felügyelő­bizottsági tagok felősségéről . . 96 Dr. Schuster Rudolf: A részvényes indítványtételi jogának korláto­zásai 161 Dr. Kelemen László: Az értékmérő pénz 314 Dr. Barcza József: A védjegy lajst­romozása 333 III. Polgári törvénykezési jog. Dr. Vincenti Gusztáv: A csehszlo­vák bíróságok Ítéleteinek érvé­nyessége a Felvidék visszacsato­lása után 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom