Magyar Jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok, 1933 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1933 / Tartalommutató

556 Dr. Pap József: Gróf Apponyi Albert 3 A Magyar Jogászegylet díszközgyűlése Grosschmied Béni születésének 80. évfordulója alkalmával (Szladits Károly ünnepi beszéde) 9 Dr. Ruhmann Emil: Conchia Győző 281 Dr. Czvald István: Elnöki zárszó a Vladár-Magyary-Mártonffy vitához 366 Könyvismertetések: Dr. Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi és váltójog vázlata (Ismerteti dr. Nizsalovszky Endre) 129 Dr. Gábor Gyula: A kormányzói méltóság a magyar alkományjogban (Ismerteta dr. Egyed István) 541 Horváth Barna: Bevezetés a jogtudományba (Ismerteti dr. Némethy Imre) 549 Kivonatosan közölt jogászegyleti előadások: Dr. Nagy Dezső Bálint: Kívánatos-e a törvénykezési illetékek lerovási rendszerének reformja 142 Dr. P. Ábrahám Rezső: A francia igazságszolgáltatás szervei 144 A Magyar Jogász Egylet pénzügyi jogi szakosztályának közgyűlése (Benedek Sándor elnöki meginyitója és dr. Klug Emil előadása) 246 Dr. vitéz Pétery Aladár: A végrehajtási jog reformkérdései 263 Dr. Ranschburg Nándor: A karteltörvény a gyakorlatban 266 Hozzászólások egyes előadásokhoz: Hozzászólások dr. Harmath Jenőnek „Hogyan kellene reformálni választójogunk képviselő jelölési rendszerét" című előadásához (Dr. Borsos Endre, dr. Bródy Ernő, dr. Rácz József, dr. Né­methy Károly elnök) 143 Hozzászólások dr. Marton Géza „Az objektív felelősség elve a Magán­jogi Törvénykönyv javaslatában" című előadásához (Dr. Vészi Mátyás, dr. Barát Sándor, ifj. dr. Szigethy László) 270 Hozzászólások dr. Mendelényi László „A büntető eljárás gyorsításának módjairól" című előadásához (dr. Harmath Jenő, dr. Dorning Henrik, dr. Wolf Ernő) 423 A Magyar Jogász Egylet szemléje: Gróf Apponyi Albert emlékezete a Magyar Jogász Egyletben 139 A Magyar Jogász Egylet 1932. december 3-án tartott évi rendes 'köz­gyűlésének jegyzőkönyve . 139 Szilágyi ArthuT Károly halála 141 Revíziós ankét 272 A Magyar Jogász Egylet rendkívüli közgyűlése 278 Külföldi professzorok előadásai a Magyar Jogász Egyletben 278 Ankét az ügyvédi kar túlzsúfoltsága megszüntetési módjairól 278 (Ez utóbbi teljes anyaga különlenyomatban is megjelent.) Az iga zca tó - választmány 1933. évi szept. hó 27. napján tartott ülése 554 Felelős szerkesztő: dr. Nagy Dezső Bálint. Felelős kiadó: a Magyar Jogászegylet (dr. Ruhmann Emil ügyvezető titkári. F.hn Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Rt. Nyomdavezető: Sebők István,

Next

/
Oldalképek
Tartalom