Magyar Jogászegyleti értekezések új folyam, 2. kötet (13-19. füzet) (Budapest, 1911)

1911 / 13. szám

A Magyar Jogászegylet igazgató-választmányának tagjai. Tiszteletbeli elnök : Dr. Vavrik' Béla curiai másodelnök. Dr. Nagy Ferencz ny. államtitkár, egyetemi tanár. Dr. Beck Hugó curiai tanácselnök. Dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár ; Dr. Nagy Dezső ügyvéd ; Dr. Baumgarten Izidor koronaügyészhelyettes ; Dr. Kenedi Géza ügyvéd, orsz. képviselő; Dr. Schwdrz Gusztáv egyetemi tanár. Dr. Szladits Károly kir. Ítélőtáblai biró, egyetemi magántanár. Dr. Baumgarten Nándor ügyvéd, egyetemi magántanár; Dr. Meszlény Artúr kir. törvényszéki biró, egyetemi magántanár; Dr. Lengyel Aurél kir. áljárásbiró. Dr. Messinger Simon ügyvéd. Dr. Vámossy Károly ügyvéd. Dr. Lányi Márton kir. törvényszéki jegyző Budapesti választmányi tagok. Ülnök : Társelnök: Alelnökök: Titkárok Ügyész: Pénztárnok : Könyvtárnok: kir. Dr. Almási Antal egyetemi magántanár, törvényszéki biró; Dr. Bálás Elemér kir. ügyész, egyetemi magántanár: Dr. Baracs Marczel ügyvéd ; Dr. Balog Arnold ügyvéd ; Dr. Balogh Jenő államtitkár; Dr. Barna lgnácz kir. táblai biró; Dr. Concha Győző egyetemi tanár; Dr. Dárday Sándor az állami számvevőszék alelnöke; Dr. Doleschall Alfréd egyetemi tanár ; Dr. Fodor'Ármin kir. táblai biró : Dr. Friedmann Bernát ügyvéd: Dr. Gaár Vilmos kir. táblai biró; Grecsák Károly curiai biró ; Dr. Grosschmid Béni egyetemi tanár. Dr. Heil Fauszlin közigazgatási biró; Horváth Jenő curiai tanácselnök; Dr. Illés József kir. törvényszéki biró, egyet. magántanár; Dr. Edvi ülés Károly ügyvéd, nyugalm. kir. ügyész; Dr. Imling Konrád államtitkár ; Dr. Katona Mór egyetemi tanár ; Dr. Kováts Gyula egyetemi tanár ; Dr. Kőnig Vilmos ügyvéd : Dr. Lévy Béla ügyvéd; Dr. Magyar István kir. főügyészhelyettes; Dr. Magyary Géza egyetemi tanár. Dr Márkus'Dezső curiai kisegítő biró ; Nagy Ödön ny. keresk. és váltó-törvényszéki elnök; Dr. Pa}) József a budapesti ügyvédi kamara titkára, egyetemi rk. tanár: Dr. Plósz Sándor v. b. t. t., egyetemi tanár; Dr. Polner Ödön min.oszt. tanácsos, egyetemi rk. tanár ; Dr. Reichard Zsigmond kir. táblai biró; Rickl Gyula min. tanácsos : Dr. Schuszter Budolf közigazgatási biró ; Dr. Staud Lajos curiai biró ; Dr. Stipl Károly koronaügyészhelyettes; Dr. Székely Ferencz igazságügyminiszter ; Dr. Szivák Imre a budapesti ügyvédi kamara elnöke; Dr. Tarnai János curiai biró: Dr. Tér fi Gyula min. tanácsos: Dr. Tőry Gusztáv államtitkár ; Vargha Fereyicz koronaügyész-helyettes; Dr. Wlassics Gyula v. b. t. t., a kir. köz­igazgatási bíróság elnöke ; Dr. Wolf Vilmos ügyvéd ; Zsitvay Leó curiai tanácselnök. Dr. Angyal Pál pécsi jogtanár; Dr. Ágoston Péter nagyváradi jogtanár; Dr. Finkey Ferencz sárospataki jogtanár; Dr. Jancsó György kolozsvári egyet, tanár; Dr. Jászi Viktor debreczeni jogtanár; Kendeffy Domokos a beszterczei törvényszék elnöke; Dr. Kolosváry Bálint kolozsvári egyetemi tanár; Vidéki választmányi tagok: Dr. Nagy Ernő kolozsvári egyetemi tanár; Dr. Nyulászi János kassai ügyvéd; Dr. Oberschall Pál pozsonyi jogtanár ; Dr. Rósa Izsó a szegedi ügyvédi kamara elnöke; Dr. Révész Ernő szabadkai ügyvéd ; Dr. Várady Zsigmond nagyváradi ügyvéd, , orsz. képviselő; Dr. Vutkovich Sándor pozsonyi jogtanár * A Magyar Jogászegylet bizottságai: Könyvkiadó bizottság. Elnök: Dr. Balogh Jenő. Titkár: Dr. Baumgarten Nándor. Magánjogi bizottság. Elnök: Dr. Vécsey Tamás. Titkár: Dr. Szladits Károly. Büntetőjogi bizottság. Elnök: Zsitvay Leó. Titkár: Dr. Lengyel Aurél. Közjogi és közigazgatási jogi bizottság. Elnök: Dr. Concha Győző. Titkár: Dr. Harrer Ferencz helyettes tanácsos. Propaganda bizottság. Elnök: Dr. Nagy Dezső. Titkár: Dr. Klug Emil ügyvéd. Az igazgató választmány által választott jegyzők: Dr. Proszwimmer Béla ügyvéd ; Dr. Szirtes Artúr ügyvéd ; Dr. Erődi Tihamér joggyakornok ; Dr. Nemere Béla ügyvéd ; Dr. Sömjén László tsz. jegyző ; Dr. Danilovics Pál isi. jegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom