Adó- és illetékügyi szemle, 1915 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1915 / 1-2. szám

ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI JOG ÉS PÉNZÜGYTAN MINDEN ÁGÁBÓL, RENDSZERES KÖZ­LÉSE ÉS MÉLTATÁSA A LEG­JABB ADÓ-ÉS ILLETÉKÜGYI JOGGYAKORLATNAK BENEDEK SÁNDOR DR. FELLNER FRIGYEI A KÖZIG. BÍRÓSÁG MÁSODELNÖKE EGYETEMI NYILV. RKIV. TANÁR DR. HEGEDŰS LÓRÁNT ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ, EGYETEMI M. TANÁR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. KLUG EMIL ÜGYVÉD. ROVATVEZETŐK: EGYENES ADÓK ÉS ILLETÉKÜGY: DR. CSEKŐ BÉLA P. Ü. MIN. TITKÁR DR. VARGHA IMRE KÖZIG. BÍR. ELNÖKI TITKÁR. FOGYASZTÁSI ADÓK ÉS JÖVEDÉKI BÜNTETŐJOG: KISS JENŐ, TITKÁK A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMBAN. 1-2. FÜZET 915 JAN. -FEBR. HÓ I. ÉVFOLYAM TARTALOM EGYENES ADÓK Fellner Frigyes dr.: Az egyenes adók reformja (I. ) 1 Komin János dr.: A háború jövedelemadója I... 5 Szathmáry Sándor: A háború jövedelemadója II. 9 Joggyakorlat 3 eset 12 FOGYASZTÁSI ADÓK Kiss Jené: A kozmás olaj adómentes kezelése 21 Joggyakorlat: 3 eset 25 JÖVEDÉKI BÜNTETŐJOG Demmer Karoly dr.: A pénzügyi delictum (I. ).. 28 Joggyakorlat: 2 eset 31 ILLETÉKÜGY Benedek Sándor: A törvénykezési illetékekről szóló új törvény 33 Joggyakorlat: 5 eset.... 48 VEGYES PÉNZÜGYI JOGI KÖZLEMÉNYEK Vargha Imre dr.: Ügyvédi képviselet a pénzügyi hatóságok előtt 52 Vihar Károly: A székesfőváros adókezelése oz 1914. évben 54 Lásd folytatását a túllapon MEGJELENIK ÉVENKINT TÍZ­SZER, JULIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOK KIVÉTELÉVEL MIN­DEN HÓ KÖZEPÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ­HIVATAL BUDAPESTEN, V., FALK MIKSA-UTCA 7. SZÁM ALATT, A HOVÁ A SZEMLÉRE TARTOZÓ MINDENNEMŰ ÉR­TESITÉSEK CIMZENDŐK TELEFON: 162-28 ELŐFIZETÉSI DIJ: EGÉSZ ÉVRE 24 KORONA. FÉL ÍVRE 12 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 3 KOR. AZ ADÓ- ÉS ILLETÉKÜGYI SZEMLE KIADÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalom