Vargha ferenc - Angyal Pál - Isaák Gyula (szerk.): Bűnvádi perrendtartás. Melléktörvényekkel, az ujabb eljárási törvények részletes magyarázatával, rendeletekkel, joggyakorlattal, jegyzetekkel és utalásokkal (Budapest, 1941)

MAGYAR TÖRVÉNYEK GRILL-FÉLE KIADÁSA. BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS MELLÉKTÖRVÉNYEKKEL, AZ ÚJABB ELJÁRÁSI TÖRVÉNYEK RÉSZLETES MAGYARÁZATÁVAL, RENDELETEKKEL, JOGGYAKORLATTAL, JEGYZETEKKEL ÉS UTALÁSOKKAL VARGHA FERENC NY. KORONAÜGYÉSZ MŰVE ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: DR. ANGYAL PÁL NY. E. EGYETEMI TANÁR ÉS DR. ISAÁK GYULA KIR. KÚRIAI BIRÓ IX. KIADÁS BUDAPEST, 1941. GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓVÁLLALATA IV.. VÁCI-UTCA 78-80.

Next

/
Oldalképek
Tartalom