Németh Péter: A kir. Curia teljes ülési megállapodásai. Az 1881:LIX. t.-cz. 4. §-a értelmében az ügyek eldöntésénél irányadók (Budapest, 1887-1889)

A kir. Curia teljes ülési megállapodásai. (Az 1881: LIX. t. -cz. 4. §-<a értelmében az ügyek eldöntéséné) irányadók. ) A m. kir, igazságügyminister úr megbízásából kiadja NÉMETH PÉTER kir. itélö táblai biró. ELSŐ FÜZET. Polgári jogi döntvények 1—37. szám. Büntető jogi döntvények 1—61. szám. Ára 2 frt. BUDAPEST. 188 7. Eggenberger-féle könyvkereskedés bizománya Hoffmann és Molnár. A jövőre hozandó döntvények hasonló alakban negyed­évenként fognak könyvkereskedői utón kiadatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom