Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1921

58 4. Adorján Imre, Imets Fülöp Jákó, Béldi és Társai és Jakab Antal jutalmi alapítványának kamatait összesítve 26 Leit, Kovács János Vili. o. t. kapta, aki a legjobb érett­ségi vizsgát tette. 5 Történelmi jutalmi alapítvány ez évi kamatát 42 Leit, Nagy András VII. o. t. kapta, ki a VII. o.-ban a történelem­ből a legszebb eredményt érte el. 6. A Csíkszeredái Takarékpénztár R. T. jó előmene telit és jó viseletű tanulók jutalmazására a felső tagozaton osztályonként egy-egy tanulóra 100-100 Leit, az alsó tago­zaton 75-75 Leit adományozott. Ebből a következők része­sültek : Vili. o.-ból Kovács János, VII. o.-ból Rusz Sántha Elek, VI. o.-ból Tekse András, V. o.-ból Völgyi László, a IV.-ből Balogh Antal, III -ból Seiwarth László, 11-ból Szennyes Károly, az I o.-ból György Antal. 7. Agrár Takarékpénztár jó előmenetelő és példás vise­letű tanulók jutalmazására 500 Leit adott. Ebből részesültek : VIII. o.-ból Botár Vilmos, Katona József és Lőrincz József, a VI. o.-ból Fülöp Kálmán és Köllő Ignác, az V. o.-ból Mayer János 50-50 Leiel; mig a IV. o.-ból Ferenc József, Schmidt József és Vogel József, a III. o. ból Vécsey Gyula, a II. o.-ból Ambrus Szaniszló, Antal István, Pálosi Géza, az I. o.-ból Antal Edit, Endes Gábor és Vitos Lajos 20-20 Leit kaptak. 8. Az érd. róm. kath. státus szokásos évi 40 Lei jutalmi átalányából vásárolt két könyvet kapják: Nagy András VIII. o. t. Pogány Béla: »A fény« c. és Kristály Jenő V. o. t. Petőfi Sándor: »János vitéz és egyéb elbeszélő költeményei« cimü munkát. 9. Gecző Béla ny. táblabiró ur egy városi jó maga- viseletü és előmenetelü tanulót 30 Leiel kívánt jutalmazni. Löffler Aurél II. o. t. kapta. 10. Kádár Ferenc dr. marosvásárhelyi kereskedelmi iskolai tanár ur esküvője alkalmából Balló János és Fülöp Péter V. o. tanulókat 25-25 Leiel jutalmazta. 11. Csipák Lajos dr. tanár megjutalmazta a következő tanulókat: Bálint Magda VII. o. tanulót, aki a VII. o. ban a legjobb, Köllő Ignác VI. o. t., aki a VI. o.-ban a legala­

Next

/
Oldalképek
Tartalom