Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1920

235. Csedő Pál, Gegő József IV. o. 360, Jánosy Gergely IV. o. 120, Mezey Imre IV. 235, Péter Ferenc, Szőcs Lajos, Vorzsák László IV. o. 360, Erőss Dénes, Nagy András, Puskás Samu, Sántha György, Szép Károly, Vaszi Tamás III. o. Bakó Pál, Balázs Ferenc, Csedő Béla, Csedő György, Daradics Ernő, György Árpád, György Pál Árpád II. o. 360—360. Györpál János II. o. 235, Imre Lajos, Kiss Béla, Máthé László, Orbán Zoltán, Veress László II. o. 360—360, Ambrus Szaniszló, Bakó Károly, Balázs Endre, Bálint Lajos, Demes Zoltán, Dobos Béla, Dóczi Pál, Ferencz Gyula, Jakab József, Tódor János és Vákár Lajos 360 — 360 leit. Összesen : 31450 lei. 3. Tandíjmentesség, a.) Egész mentességben részesültek : Ambrus József, Bakó Gábor, Domanyáncz Péter, László József, Takács István VIII., Botár Vilmos, Búzás Gerő, Katona József, Kovács János, Salamon Imre VII., Ambrus Imre VI., Kajcsa Ferenc, Péter Alajos Árpád, Ozsváth Pál, Szentpéteri Bálint, Szalai Béla V., Balázs Dezső, Búzás Kálmán, Csedő Pál, Jánosi Gergely, Koncsagh Sándor László, Mayer János, Völgyi László, Zsögön Zoltán IV.. Balázs István, Ferencz József, Mayer László, Vaszi Tamás, Zsögön László III., Hadnagy Árpád, Balázs Fe­renc II., Antal István, Bakó Károly, Demes Zoltán, Ferencz Gyula, Gábosi Géza, Schweighoffer Tamás, Timár József I. oszt. tanulók. Összesen : 40 tanuló 3200 lei összegben. b.) Félmentességben részesültek: Balogh Ágoston, Kovács Pál, Páll Márton, Sárossy Mihály VIII., Apponyi Margit, Tisch­ler József VI., Balázs Antal, Fülöp Kálmán V.. Balló János, Baumgarten László Balló Imre, Nagy Ferenc IV., Balázsi Sán­dor III., Balázsi K. Lajos, Csedő Béla, Györpál János II., Cso- mortáni József, Szennyes Károly, Balási László I. oszt. tanulók. Összesen 19 tanuló 760 lei összegben. 4. Jutalmazások, a) Könyvjutalmak. Az érd róm. kath. tanulmányi alapból évenkint járó 40 Lei átalányból vásárolt „Gözmozdony“ c. művel Botár Vilmos VII. osztályost jutal­maztuk. b.) Vákár Lajos Csíkszeredái könyvkéreskedő úr által aján­dékozott 50 drb. „Őrnagyai“ c. imakönyvet a következő jó vi­seletű és szorgalmas tanulók kapták: I. osztályból: Albert Jeremiás, Bakó Károly, Balázs Endre Balázsi László, Bardocz Gyula, Bálint Lajos, Demes Zoltán, Biró Zoltán, Deák Ferencz, Dobos Béla, Dulinszky Gábor. Ko­vács Gyula, Sprencz György, Tódor János. 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom