Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1905

198 Fejér Gerő: Szent Alajos élete, Györgypál Gábor- Szent Ala­jos élete, Karda István: Szent Imre herczeg, Vaszi István: Szent Alajos élete, Zakariás Bálint: Szent Imre herceg. III. osztályból: Bándi József: Hatszáz magyar nemzeti dal, Csűrös Lajos : Dedek : Mária legendája, Fulda Pál: Hu­ber Lipót: Az Úr Jézus szülőföldjén, Karda Ferencz : Barna Jónás: A hazáért és szabadságért, Rusz Sántha István : Huber Lipót: Az Úr Jézus Szülőföldjén, Tamás Ignác : Barna Jónás : A kályhafütőből bíboros. . IV. osztályból: Ferencz József: Huber L. : Az Úr Jé­zus szülőföldjén, Fodor Gergely : Sebők Imre : Öt világré­szen keresztül, Kassai Tivadar : Hatszáz magyar nemzeti dal, Petres Kálmán : Sebők Imre : Öt világrészen keresztül. V. osztályból: Barabás János : Platz Bonifácz : Az em­ber, Király András: Platz Bonifácz : Az ember, László An­tal : Berthe—Szeghi : Jézus élete, Pál Béla: Jászai Rezső: Útirajzok és tanulmányok. VI. osztályból: Vaszi Sándor: Berthe—Szeghi: Jézus élete. VII. osztályból : Bitay Dezső Madách : Az ember tra­gédiája és Vörösmarti vál. versei, Kopatz Albert: Madách : Az ember tragédiája és Vörösmarty vál. versei. b) A Székely Egyesület két jó előmenetelü és jó vi­seletű székely származású tanuló részére adományozott 20—20 K jutalmát a tanári kar ajánlata alapján Kopatz Albert VII. és Bándi József III. oszt. tanulóknak adta. c) Az Adorján-féle jutalmi alap múlt évi 9 K kamat­ját Kádár Ferencz VIII. osztályt végzett tanuló kapta, mint aki a legjobb magyar dolgozatokat készítette. d) Béldi és társai jutalmi alap múlt évi 15 K. kamat­ját Bitay Dezső érdemelte, mint a VII. osztály legjobb tanulója. é) Az Imets-féle alap múlt évi 10 K kamatját Balázs Lajos VIII. oszt. végzett tanuló kapta, mint olyan székely származású tanuló, aki a német nyelvből legjobb előmenetelt tanú­sított. f) Koncz István csiktusnádi plébános ur a legjobb érettségi vizsgát tett tanulónak évenkint adni szokott 10 K jutalmát Kádár Ferencz érdemelte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom