Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1904

40 őrangyala, Botár Dávid IV. o. tanulótól Modler Ottó : Az aranycsináló, 1. füzet, ford. Szerelemhegyi, Az Önképző­körtől a Képes Folyóirat 1904. évfolyamának 35. és 30. kötete, a Tanulók Lapja 1902. évf. II. félév, 1904. évf. I. és II. félév. Az ajándékozott könyvek száma 50 drb, értéke 84 korona 30 fillér. A könyvtár használatáról az alábbi táblázat nyújt fel­világosítást. Osztály A tanulók száma A kivett könyvek száma, darab, (kötet) I. Aj 47 257 I. B) 49 243 II. 60 257 III. 56 355 IV. 53 419 V. 28 372 (390) VI. 32 406 (417) VII. 23 168 (187) Vili 23 236 (281) Összesen 348 2713 drb. (2806) kötet. C) Kölcsön könyvtár. Az 1903—1904. tanév végén a következő könyvállomány volt a könyvtárban : Tankönyv : ........... 1244 drb 2041 K. értékben. G yarapodás a folyó tanévben : 304 drb 729 K. értékben. Kiselejtezve :....................341 drb Ö sszesen : 1207 drb 2770 K. értékben. Készpénz :. 3791 K. Ö sszesen : 6561 K. értékben. Tehát az összes vagyon : . 6561 K. 2. Szertárak'. A) Földrajzi szertár. A múlt tanév végén volt 110 drb térkép és 7 föld- gömb 1354 korona 50 fillér értékben. Az idei gyarapodás :

Next

/
Oldalképek
Tartalom