Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1895

' ' ' .' ' ’ ' ' ' ' — — SK — 276 — Év Alsóbb iskola (Parva) mely az I. nyelvtani osztályt (Principiorum Infima Gram- matices) magában foglalja II és III-ik nyelytani osz­tály (média Grammatica és Syntaxis) Szónoklati és költészeti osztály (Rhetorika és Poesis) 1758 P. Sántha Péter P. Kajcsa Joakim P. Istvánfi Silveszter 1759 1760 ”, P. Szabó Lajos P. Frenk Elek P. Sántha Péter 77 P. Darvas Leo 1761/62 P. Pálfi Domokos P. Albert Athanász P. Szabó Lajos 1763 P. Rafain Lukács P. Damokos Kázmér n 1764/65 P. Madár József P. Damokos Kázmér 1766 P. Csetlő László P. Halles Kristóf 1767 P. Bocskor Ádám P. Csedő László P. Halles Kristóf 1768 P. Szabó Ágoston 77 , 1769 P. Salamon Simon P. Bocskor Ádám P. Szahó Ágoston 1770 P. Györfi Zsigmond 7? 1771 P. Szász Yentura P. Ferenczi Bonavita P. Györgyi Zsigmond 1772 P. Sándor Lázár. P. Szász Yentura P. Ferenczi Bonavita 1773 P. Ferenczi Yitus fi 77 1774/76 P Borbély Absolon P. Kézdi Gratian P. Ferenczi Vitus 1777 P. Fülöp Pábián P. Borbély Absolon P. Kézdi Grátian 1778 P. Tima Boldizsár P. Fülöp Fábián 77 1779 P. Csató Ambrus P, Tima Boldizsár P. Neydhart Szaniszló 1780 n 77 P. Szentes Reginaid 1781 P. Kádár Rochus 77 1782 77 P. Bocskor Nepomuk 1783 P. Csedő László P. Kádár Rochus P. Tima Boldizsár 1784 — P. Szász Krisolog P. Kádár Rochus 1785 — — 1786 P. Csomortáni József P. Szász Krisolog 1787 P. Ponori Anaklét r* 1788/90 P. Gáspár Paulin P. Péterfi Pátrik P. Péterfi Pátrik 1791 P. Andrási Rafael 1792 P. Plümel Henrik P. Andrási Rafael 77 1793/94 P. Gáspár Paulin 77 1795 P. Blazsi Banovita 1796 P. Tompos Szaniszló P. Szahó Paczifik 77 1797 P. Csedő László 77 77 1798/1800 P. Győr fi Angyal 7? 77 1801 P. Miklósi Mánsvét 77 1802 P. Simonfi Crescens P. Miklósi Mansvét i P. Szabó Patifik 1803/04 P. Csató Ambrus P. Kászoni Alajos P. Kleeberg Cerubin 1805 P. Horváth Názár P. Csató Ambrus P. Kászoni Alajos 1806 P. Jánosi Kázmér P. Martini István P. Bodor Xavér 1807 P. Ladó Károly P. Jánosi Kázmér P. Erős Modest 1808 P. Ferenczi Bonawita P. Ladó Károly 77 1809 P. Kácz Jáczint P. Kopatz Pátrik P. Orbán Antal 1810 P. Kedves Bálint t P. Ferenczi Yentura 77 1811 P. Ferenczi Paulin P. Kovács Ignácz 77 1812 n P. Ambrus Elek 7? taHMMiifilÉli . -•

Next

/
Oldalképek
Tartalom