ARHIVSKI VJESNIK 6. (ZAGREB, 1963.)

Strana - 50

35 U nas u gradu valja da se držimo zajedno, jer smo slabi naprama općim neprijateljima. Onomadne smo imali sjednicu za mjesne stvari i odlučili ostat u društvima i gledat u mjesnim stvarima biti zajedno, a širiti ideju u narodu. Još nas je malo. Čestitam Vam puno na uspjehu Vašeg Roka. On je na diku i Vama i nama svijem, koji ga poznamo i zajedno mislimo. Živio. 1 Prema talijanskom: prijaviti. 2 L j u b i ć don Kazimir, nastavnik, publicist i političar (Makarska, 1833 — Ma­karska, 30. VIII 1897). Desna ruka Pavlinovićeva. Surađivao u »Narodnom listu«. U Saboru zastupao Makarsku i okolne kotare od 1870. do 1895. Tajnik Zemaljskog odbora u kom se je svojstvu istaknuo kao stručnjak za općinsku i školsku upravu. Izdao je priručnike za općinske upravitelje kao i razne pučke spise, u doba progona lišen svećeničke službe. Otcijepio se prilikom rasapa Narodne hrvatske stranke 1892. i prišao Stranci prava u kojoj je više puta biran predsjednikom Središnjeg odbora. O njemu vidi: »Narodni list«, jubilarni broj, 1912, str. 9. Tekst okružnice Središnjeg odbora upućene Okružnom odboru, o kojoj govori prednje pismo, prema prijepisu pok. Rafa Arnerija. Ugledni Odbore! Cast nam je oznaniti »Ugledni Odbor« da je Središnji odbor na redovi­tom sastanku 16 minulog mjeseca imenovao predsjednikom K. Ljubica, pod­predsjednikom Nikolu Vit. Dapar 1 a tajnikom D. J. Paštrovića 2 . Ostali članovi istoga Odbora jesu sliedeći: Arneri Rafo, Biankini Juraj, Ljepopili Dn. Ante, Marović Dr. Ivo 3 , Mišetić Dr. Roko, Perić Virgil, Prodan Dn. Ivo, Ružević Dr. Petar 4 , Šupilo Frane, Šarić Mate 5 , Škarpa Dn. Vincenzo 6 , Tomić Dragutin 7 i Trumbić Dr. Ante. Privremena uredba naše Stranke u Dalmaciji glasovana dne 22 Kolovoza prošle god. bila je poslana u Zagreb na tiskanje, te netom dodje (što neće kasniti) od nje će se dovoljan broj primjeraka dostaviti Uglednome Odboru, da ih u svom obsegu vidjenijim pristašim porazdieli. Medjutim, pošto treba na vrieme se spravljati na zastupničke izbore, neka izvoli Ugledni odbor, sporazumno sa uglednijim i pouzdanijim rodoljubim raznih obćina, predloži­ti na imenovanje članove mjestnih odbora. U isto doba Ugledni se Odbor može obavjestiti o položaju stranke u po­jedinim obćinama i čemu se je nadati a čega bojati prigodom izbora. Središ­nji će Odbor rado primiti izvješće o tom položaju. Izvolite nam izjaviti Vaše cienjeno mnenje o jednom i drugom pitanju. Mislite da bi shodno bilo, da se članovi Središnjeg odbora prijave odmah Namjesništvu kao Izborni odbor stranke prava za Dalmaciju, a da se Okružni Odbori prijave takodjer kao Izborni Odbor za svoje Okružje, pa da imena objelodanimo kroz naša glasila. Primite izraze našega poštovanja Za Središnji Odbor Stranke prava U Zadru 28 Veljače 1895 Predsjednik Tajnik Ljubić Dr. Joz. Paštrović Uglednom Okružnom Odboru Stranke prava u Dubrovniku i Dapar Nikola, trgovac (Benkovac, 2. VII 1838 — Benkovac, 16. III 1911). Prvi narodni načelnik općine benkovačke koju je funkciju vršio od 1886. kroz dvadeset 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom