Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 10 (2004) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata X. évfolyam, 2004. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András RibárJános Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZAMUNK SZERZŐI Bagyinszki Péter Ágoston OFM Bede Anna költő, műfordító Csepregi Márta nyelvész Csiky Gergely egyetemi hallgató Dér Katalin eszmetörténész Gonda Géza egyetemi hallgató Gödény Endre tanár Greif Péter egyetemi hallgató Hárs Ernő költő, műfordító Hegedűs Béla irodalomtörténész Hessky Orsolya művészettörténész Komoróczy Emőke, G., irodalomtörténész Kodácsy Tamás ref. lelkész László Emőke művészettörténész Marggraf, Eckhardt tanár Obrusánszky Borbála történész Pintér Gábor történész Reuss András lelkész Siptár Dániel egyetemi hallgató Somkuti Gabriella könyvtáros, költő Sudár Balázs turkológus Széplaki György irodalomtörténész Szopori Nagy Lajos irodalomtörténész, műfordító Vásáry István turkológus Vitális György geológus Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. NEMZETI KULTURALIS OROKSEC MINISZTÉRIUMA Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. Szöveggondozó: Szabó István. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229. Előfizetés egy évre 1660 Ft, egy szám ára 830 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 5800 Ft vagy 23 Euro. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Nyomta és kötötte: ETO-PRINT Kft. Felelős vezető: Balogh Mihály ISSN 1219-6800

Next

/
Oldalképek
Tartalom