Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 9 (2003) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata IX. évfolyam, 2003. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András RibárJános Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZAMUNK SZERZŐI Dér Katalin eszmetörténész Dubsky Mercédesz tanárnő Ernstell, Eva-Sofi művészettörténész Kányádi Sándor költő Kárpáti László muzeológus Keveházi László lelkész Komoróczy Emőke G. irodalomtörténész Ladányi Sándor levéltáros Lázár Viktória irodalomtörténész Mányoki János könyvtáros Nagy Gábor Tamás szociológus Németh Zoltán lelkész Orosz Gábor Viktor lelkész Somkuti Gabriella könyvtáros Sudár Balázs turkológus Sullay Gergely tanár Terray László lelkész Tóth Károly ny. ref. püspök Végh László fizikus 2001-es számaink a VII. évfolyamot képezték, s tévedésből került rájuk a VI. évfolyam megjelölés, (a szerk.) Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. NEMZETI KULTURALIS OROKSEG MINISZTÉRIUMA Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. Szöveggondozó: Szabó István. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229. Előfizetés egy évre 1500 Ft, egy szám ára 750 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 5300 Ft. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Nyomta és kötötte: ETO-PRINT Kft. Felelős vezető: Balogh Mihály ISSN 1219-6800

Next

/
Oldalképek
Tartalom