Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 7 (2001) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata VI. évfolyam 2001. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár János Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZAMUNK SZERZŐI Bakos Katalin művészettörténész Bede Anna költő, műfordító Bencze Imre lelkész, egyháztörténész Béres Tamás lelkész Bibó István tanár Bozóky Éva író, újságíró Csepregi Zoltán lelkész, egyháztörténész Dörömbözi János eszmetörténész Fehérvári Győző irodalomtörténész, műfordító Font Zsuzsanna irodalomtörténész Frenkl Róbert országos felügyelő, orvos Gödény Endre tanár Hafenscher Károly lelkész, teológiai tanár Horváth Pál eszmetörténész Ittzés János püspök Joób Árpád karnagy Komoróczy Emőke, G., irodalomtörténész Kőrösiné Merkl Hilda irodalomtörténész Lázár Viktória irodalomtörténész Mányoki János könyvtáros Nagy László, Sz., irodalomtörténész Nagy Zoltán lelkész Németh Annamária, T, művészettörténész Somkuti Gabriella könyvtáros Szigethi Ágnes művészettörténész Trajtler Gábor lelkész, orgonaművész Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Műszaki szerkesztés: Galgóczi Andrea. Tördelés: Rezessy Szabolcs A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 317-1108, 317-5478. Előfizetés egy évre: 1000 Ft, egy szám ára 500 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 3500 Ft. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Sajtóosztály Könyvesboltjában (Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.) Nyomta és kötötte: Plantin Kiadó és Nyomda Kft. ISSN 1219-6800

Next

/
Oldalképek
Tartalom