Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 6 (2000) 3-4. sz.

Rokon irodalmakból 108 Észt versek (H. Labore Júlia) 113 Halikarnas Balikgisi A menny hajója (Mányoki János) Figyelő 116 No váky Andrea Bach-verseny az evangélikus középiskolákban 118 Harmati Béla László A protestantizmus Közép-Kelet-Európában 119 Rőzse István Mit jelent evangélikus kereszténynek lenni? 121 Benczúr László Későn - mégse késve 123 Böröcz Enikő Emlékkönyv Budaker Oszkár tiszteletére 12ő Dörömbözi János Az „Angyali Doktor" Summája 126 Mányoki János Tőkéczki László: Tisza István eszmei, politikai arca 128 Gegus Ernő Pap Géza: Vigyázzatok! Tanítás... 129 Bozóky Éva Mohás Lívia: A hatalmasok titkaiból Regény JELEN SZÁMUNK SZERZŐI: Benczúr László lelkész Bereczki, Gábor nyelvész, műfordító Bozóky Éva író, újságíró Böröcz Enikő lelkész Cziszter Kálmán filozófiatörténész, ph.d. öszt.díjas Csepregi András lelkész ifj. Cserháti Sándor lelkész Dörömbözi János eszmetörténész Fabiny Tibor egyháztörténész ifj. Fabiny Tibor irodalomtörténész Frenkl Róbert orvos, egyetemi tanár Gegus Ernő fizikus Gyapay Gábor történész, levéltáros H. Kolba Judit művészettörténész H. Labore Júlia könyvtáros, tanár Hafenscher Károly lelkész, tanár Harmati Béla püspök Harmati Béla László művészettörténész Jeney Zoltán irodalomtörténész, műfordító Kamp Salamon egyházzenész, karnagy Mányoki János könyvtáros Maarand, Merike egyházzenész, tanár Nováky Andrea tanár Rakovszky István tanár Rőzse István lelkész

Next

/
Oldalképek
Tartalom