Hafenscher Károly szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 5 (1999) 1-2. sz.

Kulturális figyelő - Veöreös Imre: Egy önéletrajz a 20. századból

Egy önéletrajz a 20. századból Bozóky Eva: Zord idők nyomában Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 1998. Mintha varázserő áradna e könyvből: úgy be­leéltem magamat az olvasásba, hogy utána pár percig azon gondolkodtam, hol is vagyok. Nehéz felocsúdni, mert az olvasása magával ragadó, szinte kiemel térből és időből. Az emlékiratról a híres nagy családregé­nyekjutnak eszembe: Martin du Garde, Gals­worthy, Proust, Thomas Mann: a Buddenbrooks könyve. Talán mindezeknél izgalmasabb. A 20. században Magyarországon élni - akár­melyikünknek sem nyárspolgári lét. De ami ebben a könyvben van, az rendkívüli sors. Pedig úgy indul mintha mese következ­nék: „Egy kislány jön a parttalan időben. Min­dent jól megnéz maga körül, mintha be kelle­ne számolnia valakinek a látottakról, meg­megáll, elámul, gondolkodik, aztán megy to­vább, mígcsak el nem tűnik a ködben." Végigfut az apai ágon. Az elődök közt egy Márián akad meg a szemem. Koldusszegény, gyönyörű nő. De ki venné el? A gimnázium egyik legkiválóbb tanára. Az anyai ág erdélyi gyökerekre megy vissza. A nagyapa szolga­diákként tanul a nagyenyedi kollégiumban. Zenetanár lett belőle, meg pap és gyümölcs­kertész. A családok sok szálból szövődnek - írja a szerző. Gyermekkorát Budán töltötte, azután az egri évek következnek. Majd nagyanyja városa, Zalaegerszeg. „Búvárharang alatt, a tenger mélyén, ilyen volt Egerszeg a sokkal nyitottabb Eger után. Az egerszegi esztendő­ben vigasztaló jelenség volt Nagy Miklós evangélikus lelkész." A zárdából hatan voltak lutheránus diákok. A lelkész kivette közülük Évát, a többi ötöt a segédlelkészre bízta. A magánórán megismertette vele Szókratészt, Platónt, Arisztotelészt, Aquinói Tamást, An­zelmust és a többi keresztény filozófust. Ezután Pápa következik, a polgárváros. Itt egy évfolyammal lejjebb jár Rab Zsuzsa. Vele Adyt tárgyalják naphosszat. Az evangé­likus templomban Bácsi Sándor vasárnapon­ként az elhurcolt zsidókért imádkozik. Kitör a magyar-szovjet háború. A szovjet csapatok elől Nyugatra menekülnek. Salzburgban áll­tak meg. Az amerikai zónában, fogolytábor­ban helyezték el őket. Aztán a döntés, haza­menjen-e szüleivel vagy maradjon a szabad világban. Könnyhullatás közepette mondja: „Aszüleimmel maradok. - Akármi vár is ránk." Hajnalban megindult a szerelvény hazafelé. Idehaza a rémület napjai következtek. Édes­apját az oroszok elvitték. Szabadulása után az apát mély szomorúság kerítette hatalmá­ba. „Talán mindenkinél világosabban látta teljesen kilátástalan egyéni és nemzeti sor­sunkat." Idehaza népi kollégiumba kerül; mely hamarosan megszűnik. És megkezdődik újságírói pályája. A 47-es nyár majdnem békebeli volt. Az életre szóló szerelem pillanatok alatt bekövet­kezett. „Magával szeretnék táncolni" - lép hozzá az ismeretlen férfi. Éva bólint. Tánc közben hangzik el a párbeszéd: „Június óta várok magára - mondja. - Én is - nevetünk mind a ketten." A vőlegény kommunista párt­vezető. Éva apja ezredes, lánya „osztályidegen". „Két riport között szaladtam el az anyakönyv­vezetőhöz." Donath Ferenc meg két értekezlet között jött el. Éva egy riportja politikai vihart kavart. Erdélybe mentek nászútra. Kiderült, hogy ávós figyelte őket. 1949-ben biztos fedezékbe kerül. Szirmai István, a Rádió akkori elnöke Éva néhány írása alapján azonnal megtette a Női szemmel rovat vezetőjének. Úgy gondolta, hogy Móra Ferenc beleillik a műsorába. Móra nyomorgó szegényei ellen nem lehet kifogás. Bozóky „vak­merőségei" nem tűntek fel senkinek. Nyilván jól becsomagolta a cikket. Ellenben a férjét elvi­szik. Egymás után következnek letartóztatá­sok. Érte is eljöttek. Aztán becsukódott mö­götte a hatalmas vaskapu. A Fő utcai bör­tönben töltött három hónap után kitelepítés következett. Semmit nem tud férjéről, szü­leiről. A gyermeke biztos helyen van egy ismerős néninél. Végre biztos hír: férjét 15 évi börtönbüntetésre ítélték. „Akkor életben van" - dobbant meg a szíve. Látogatási enge­délyt kap a Kozma utcai börtönbe. Fél óráig beszélgetnek. Majd kitör az 56-os forradalom. Szovjet csapatok közelednek a főváros felé. A Jugo­szláv követségre menekülnek. Onnan számű­zetésbe viszik őket Romániába. Az autóbusz­ban ott van férje és kisfia. Snagov következik. Az önéletrajzban bizonyságtevő sorok követ­keznek. „Valaki mégis tart. Mint az úszómes­ter a tanítványát, rúdon. Mentőövet dob. Vagy mágnességgel vonz, mint a patkó a vasresze­léket. Vonz, mint a hold a tengert apály-da­gály változásakor. - Valaki úgy döntött, hogy Sztálin meghaljon. Azt akarta, hogy életben maradjak, én és a családom. Valaki őrködik felettem, szeret engem, és őrzi azokat is, aki­ket szeretek."

Next

/
Oldalképek
Tartalom