Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 3 (1997) 3-4. sz.

Tartalomj egyzék 3 Bácskai Károly Megvigasztalt vigasztalók 5 Scholz László Reggeli fohász Misztérium (versek) ß Glatz Ferenc Félbeszakadt beszélgetés (Andorka Rudolf temetésén elhangzott beszéd) 9 Tarbay Ede Deres világ (vers) 10 Frenkl Róbert Isten akaratában nem megnyugodva 14 Veöreös Imre A Diakonia és a Credo köszönete Andorka Rudolfnak 17 Andorka Rudolf Az igazságosság elmélete 20 Tarbay Ede A bizalom évszaka (vers) 21 Borzsák István Melanchthon születésének ötszázadik évfordulójára 29 Imre Mihály Antik-humanista és reformátori szemlélet szintézise Melanchthon retorikájában 38 Béres Tamás Luther és Erasmus vitája Luther szolga akaratról szóló művében 44 Joób Máté A látható közösség: kegyelem 46 Solymár Mónika Grazból a jövő felé 49 Friedrich Spiegel-Schmidt Tudom, hogy él az én Megváltóm (Jób küzdelme Istennel, Istenért) 53 Tarbay Ede Ikarusz (vers) 54 Tomka Miklós A mai magyar kereszténység két stílusa 62 Sulyok Elemér A szerelem mint szentség

Next

/
Oldalképek
Tartalom