Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 2 (1996) 3-4. sz.

Summary,Aus dem Inhalt

„Érdemes fenntartani az egyháznak, mint ilyennek, a középiskolákat. Áldott lehetőség van bennük elrejtve. Megépített meder ez, amelyben most kevés csergedezik az élet vizéből, de amelyikben csodák történhetnek, ha felfakadnak a belső források." Túróczy Zoltán „Az egyházi nevelésnek, az evangélikus nevelés egyik legfontosabb tétele az, hogy szolgáló értelmiséget akarunk nevelni. Nem kizárólag az egyén érvényesülése a célunk, hanem az egyén érvényesülése úgy, hogy az egész közösséget szolgálja." Gyapay Gábor „A protestáns műveltség jövőjének három fontos területe a következő: a hitoktatás minden fokon, melynek része az egyháztörténet és az erkölcstan is; maguk a középiskolák, mint a legfogékonyabb évjáratok általános nevelésének és sokoldalú oktatásának helyszínei; és végül a szakmailag vegyes egyetemi és főiskolás kollégiumok speciális programokkal a minőségi értelmiségnevelés betetőzéseként." Kósa László „Egy csaknem fél évszázados visszaszorítottság állapota után természetes, hogy nem óhajtunk továbbra is sekrestye-kereszténység képviselői lenni." Korzenszky Richárd „Az evangélikus iskolák többlete csak az lehet, hogy az állami iskoláknál magasabb szellemi szint és tökéletesebb fizikai nevelés mellett, előtt és közben a lelki nevelést tartják elsősorban szem előtt." Lampérth Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom