Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 2 (1996) 1-2. sz.

65 Somkuti Gabriella A Keletinél is keletebbre (vers) 66 Frenkl Róbert Tíz éves a Testvéri Szó 72 Andorka Rudolf Felzárkózás a fejlett társadalmakhoz, vagy tartós elmaradottság? 78 Szelényi Iván Kapitalisták nélküli kapitalizmus 85 Szentpétery Péter Hol a határ? Egyház, szekta, kultusz, álvallás, valláspótlék 92 Wiszkidenszky Aliz „Alaktalan testemet már látták szemeid..." A fogamzásgátlásról az őskortól napjainkig 98 Végh János Dürer, a reformáció festője 103 Tóth Ildikó A csend. Beszélgetés Szigeti Jenővel 106 Somkuti Gabriella Végül csak figyelni kell (vers) 107 Jánosy István Magnificat (vers) 108 Kulturális figyelő Tükör (Emlékkönyv Prőhle Károly tiszteletére) (Veöreös Imre) - Communio (Szabó István) - Hermeneutika az úton levő egyház számára (Ballá Péter) - Életutak bizonyságtétele (ifj. Fabiny Tibor) - Kalandozások a kánonon kívül (Csepregi Zoltán) - Kiállítások (Möns sacer, „Őseinket felhozád v ." ­Ahonfoglaló magyarság, Magyar írónők a Petőfi Múzeumban Bozóky Éva, Evangélikus középiskolák a történelmi Magyarországon Ratzky Rita) ­Márai Sándor: Kassai polgárok (az Evangélium Színház előadása) (Fabiny Tamás) - Gondolatok az új Szokolay-operáról (Weltler Sándor) 121 Summary, Aus dem Inhalt E számunkat Dürer alkotásai illuszrálják JELEN SZÁMUNK SZERZŐI: Dr. Andorka Rudolf szociológus, akadémikus Dr. Ballá Péter ref. teológiai adjunktus Bozóky Éva újságíró Csepregi András ev. lelkész Csepregi Zoltán egyetemi tanársegéd Cserháti Márta egyetemi tanársegéd Fabiny Tamás ev. lelkész ifj. Dr. Fabiny Tibor egyetemi docens Dr. Frenkl Róbert orvos, egyetemi tanár Dr. Fried István történész t Dr. Groó Gyula teológiai professzor Jánosy István költó' Dr. László Gyula régész, történész Ph. D. Edgar V. McKnight teológiai professzor, (USA) Nagy László ev. lelkész Dr. Nemeskürty István történész t Dr. Anders Nygren ev. püspök, Svédország Dr. Ratzky Rita irodalomtörténész Somkuti Gabriella könyvtáros Dr. Szabó István ref. lelkész Dr. Szelényi Iván szociológus professzor Dr. Szentpétery Péter ev. teológiai adjunktus Dr. Szigeti Jenó'H. N. Adventista Egyh. teol. dékán Szontagh Pál egyetemi hallgató Tóth Ildikó újságíró D. Dr. Vájta Vilmos teológiai professzor, Svédország Dr. Végh János művészettörténész professzor Dr. h. c. Veöreös Imre ny. ev. lelkész Weltler Sándor ev. lelkész Wiszkidenszky Aliz gyógyszerész

Next

/
Oldalképek
Tartalom