Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 2 (1996) 1-2. sz.

Tartalomj egyzék 3 Köszöntés 5 Groó Gyula Isten humanizmusa 8 Vájta Vilmos A „lutheri" teológia - mindig korrektívum 13 Anders Nygren „Vissza Lutherhez!" helyett: „Előre Lutherhez!" 15 Csepregi Zoltán A történelmi pietizmus és Luther 19 Szontagh Pál Luther Márton, a pedagógus 25 Edgar V McKnight Ki nekünk ma Jézus Krisztus? A Jézus-kutatás három korszaka 33 Cserháti Márta Új távlatok 3 7 Csepregi András A tágasság iskolája 40 Fabiny Tamás A názáreti testvér keresése Zsidó szerzők Jézus-könyvei 46 Somkuti Gabriella Pogány Miatyánk (vers) 47 Nagy László Beszélgetés László Gyulával 51 Nemeskürty István „E talpon áll létünk, alkotmányunk" Honfoglalás, magyarság, kereszténység 54 Fried István A korai kereszténység pannóniai emléke 57 Veöreös Imre Kétarcú évek: 1945-1948 Látkép és emlékezés

Next

/
Oldalképek
Tartalom