Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 1 (1995) 1-2. sz.

51 Bárdossy György A nyugati társadalmak eszmei háttere. Töredék Bibó István szellemi hagyatékából 58 Baán Tibor Közelítés. Mándy Ivánról 61 Veöreös Imre Sántha György: Az endori asszonynál (verselemzés) 70 Ribár János A kultúra új ösvényei 73 Szigeti Jenő Tallózgatás egy Washington környéki telefonkönyvben 76 Kulturális figyelő A Luther Szövetség kiadványairól (Csepregi Zoltán - Fabiny Tamás) ­Hogyan vezessek vasárnapi iskolát? (Benczúr László) — Northrop Frye: A Biblia igézetében (Dukkon Ágnes) - Boldogasszony ága (Tanulmányok a népi vallásosság koréból) (Bozóky Éva) - Száz éve született Uray Tivadar (Bozóky Éva) - Száz éves a film (Zay László) - Hang - Országos evangé­likus ifjúsági lap (Veöreös Imre) - Gryllus - Sumonyi: A hegyi beszéd (ifj. Hafenscher Károly) 87 Summary, Aus dem Inhalt A grafikákat Sáfár Pál készítette JELEN SZÁMUNK SZERZŐI: Dr. Andorka Rudolf szociológus, akadémikus Baán Tibor irodalomtörténész Bárdossy György szociológus Benczúr László ny. lelkész Dr. Boleratzky Lóránd egyházjogász Bozóky Éva újságíró Csepregi Zoltán egyetemi tanársegéd Dr. Cserháti Péter orvos Dr. Dukkon Ágnes főiskolai tanár Fabiny Tamás lelkész Dr. Frenkl Róbert orvos, egyetemi tanár ifj. Hafenscher Károly lelkész D. Dr. Harmati Béla püspök Dr. Jeszenszky Géza történész Jánosy István költó' Dr. Koczor Miklós zsinati gazda Kovács Imre lelkész Dr. h.c. Szebik Imre püspök Dr. Szigeti Jenó'H. N. Adventista Egyh. teol. dékán Dr. Reuss András teológiai tanár, rektor Ribár János lelkész Tóth-Szöllós Mihály lelkész Dr. Vajda Ferenc fizikus, gimnáziumi igazgató Dr. h.c. Veöreös Imre ny. lelkész Zay László újságíró

Next

/
Oldalképek
Tartalom