Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 1 (1995) 1-2. sz.

Summary, Aus dem Inhalt

„Ha egy keresztyén lakosságú országban istenellenes és így egyházellenes hatalom ragadja magához az uralmat, akkor mi lehet Isten akarata azok felé, akiknek drága a keresztyén hitük? Nem az, hogy alkudozás nélkül védelmezzék azt? S ha az istentelen hatalom annyira elvakult, hogy még a bántalmazás eszközéhez is hozzányúl, akkor mi lehet Isten akarata a hűségesek felé? Nem az, hogy börtönben rabláncot vállaljanak, vagy bitófán vértanúhalált? S ha ez Isten akarata, akkor ez az akarat nem elsősorban mifelénk irányul, akiket gyülekezeteiben pásztori tisztséggel ruházott fel?" Ordass Lajos „Meg kell tanulnunk a demokráciát, és ez nem megy gyorsan. Ez természetesen nem csak az egyházra, hanem a magyar társadalom minden színterére is érvényes." Andorka Rudolf „A Fasori Gimnázium díszterme tele van diákokkal, tanárokkal, sőt még néhány érdekló'dő szülő is látható. Megjelenik a díszvendég, Harsányi János. Nincs benne szónoki hatásra való törekvés vagy póz. Előadása csupa egyszerűség, szerénység és derű. Úgy beszél, mint régen itt-járt diák, fiatalabb iskolatársaihoz. A jelenlévő kétszázegynéhány lány és fiú néma csöndben, feszülten figyel. Talán lenyűgözi őket egy eleven Nobel-díjas tudós jelenléte." Vajda Ferenc „Próbáljuk úgy olvasni a parabolát, hogy az apában ne az Atyát lássuk kezdettől fogva, hanem egy hús vér alakot, aki emberként éli át fia elszakadását. Aki úgy ballag ki naponta a kertkapuhoz, mint ahogy a mi öregjeink szoktak." Fabiny Tamás

Next

/
Oldalképek
Tartalom