Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna - Gergelyné Bodó Mária: Honismeret Csongrád megyében 1969–2011 - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 39. (Szeged, 2011)

I. A honismereti élet kibontakozása Csongrád megyében

40 A honismereti élet kibontakozása Csongrád megyében A Csongrád Megyei Honismereti Híradó tartalomjegyzéke D1970. Hantos Mihály: Előszó. Mozgalmi és legújabb kori történeti témák: Ormos Gerő: Visszapil­lantás és előrenézés. Bóday Pál: Pusztaszeren. Zöldi Kovács Lajos: A nagybirtokrendszer megszüntetése és a földműves nép földhöz juttatása. Helytörténet: Rakonczai János: Fel- szabadulási krónika Rúzsáról. Ormos Gerő: Részletek a balástyai Móra Ferenc Tsz egy nap­ja című történeti riportból. Id. Katona Imre: A Csongrád megyei Mindszent lakosságának történetéből. Puskás Ferencné: Zákányszék történetéből. Asztalos P. Kálmán: Csanádpalota története 1856-ban. Csongrád megye néphagyományaiból: Füsti Molnár Bálint: Az ura­dalmi cselédek életéből. Maroslelei honismereti szakkör: A püspökielei uradalom cselédei. Papp Imre: A szentesi kemence. Erős Mária: Dédanyám szabadkéményű konyhája. Honis­mereti pályamunka Mindszentről: Három nemzedék asszonyai. Kiszombori honismereti szak­kör: Népies gyógymódok Ferencszálláson. Mozgalmi Hírek. Pályázati felhívás. 01971. Helytörténet, helyismeret: Oltvai Ferenc: 125 éve alakult újjá Földeák. Szalma István: A makói „Nagy Oskola" emlékére. Saliga László: Pusztaszeri jegyzetek. Zöldi Kovács Lajos: Pusztaszer község felszabadítása. Földrajzinév-gyűjtés: Nyíri Antal: A Csongrád megyei földrajzinév-gyűjtés helyzete. Inczefi Géza: A Csongrád megyei földrajzinév-gyűjtés soron következő feladatai. Csongrád megye néphagyományaiból: Vedres István Építőipari Tech­nikum szakköre: Bokrosi tanyák. Mindszenti honismereti szakkör: Vízimalmaink nyomában. Ifj. Lele József: Tápai öregek visszaemlékezései. Rúzsai honismereti szakkör: Gyermekjátékok Rúzsán. Apátfalvi honismereti szakkör: Szólások és közmondások változatai Apátfalváról. Természetvédelem: Beretzk Péter: Természeti környezetünk védelme. A honismereti munka műhelyéből: Juhász Antal: Néprajzi gyűjtőfeladatok Csongrád megyében. Ormos Gerő: Szocialista hazafiság a szakkörök munkájában. Rakonczai János: Padláskutató expedí­ció Rúzsán. Mozgalmi hírek. Qj 1972-1973. Évfordulók, helytörténet: Justin János: Államosítása 25., megalakulásának 10. évfordulóját ünnepli a Tisza Bútoripari Vállalat. Ökrös János: Az iskolák államosításának 25. évforduló­jára. Szalma István: Nyolcvan éves a makói tanyai iskoláztatás, ötvenéves a tanyai iskolák állítását elrendelő törvény. Kardos László: Domaszék történetéből. Csongrád megye nép­hagyományaiból: Czirok Sándor: Részletek Algyő népéletéből: a) Szegények szérűje, b) Al- győ, a mi falunk. Szigeti György: Régi népdalok Apátfalváról. Bölcskei M. Imre - Szép Gyön­gyi: Berki nádfedeles tanyák. Szakköreink életéből: Seres Julianna (Radnóti M. Gimn. Szeged): Népi táplálkozás hagyományai Üllésen. Gallyas Klára (Bethlen G. Gimn. Hódme­zővásárhely): Egy hódmezővásárhelyi tanya építése és telek elrendezése. Rónyai Julianna

Next

/
Oldalképek
Tartalom