G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentuma a Csongrád Megyei Levéltárban - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28. (Szeged, 2000)

Tartalomjegyzék

147. Bába Antal választott polgár és if]. Kőrösy Péter kaszálója között vezető út irányában fennforgó villongásról............................................................................ 75 148. Minoritakolostor átadása laktanyául........................................................................ 75 149. Havi Mihály Dalszínész társasági igazgató, színdarabok előadhatását megen­gedni kéri.................................................................................................................... 76 150. Strasser György városi másod mérnök 1 ft 30 xr, és Dianovszky József, Rókus külvárosi csendbiztos ugyanennyit fizetni tartozik ................................................ 76 1 51. Hivatalos hadi fuvarok............................................................................................. 76 152. A takarék pénztárak kérik, hivatalos bizonyítványokért ne kérjenek pénzt........ 78 153. Schütz Antal által Lasz Páltól megvett házi terének felmérése............................ 78 1 54. Kölcsönök a haza megmentésére............................................................................. 78 155. Röszke lakosainak kérelme, a palánki plébániától elválasztva az alsóvárosihoz csatoltassanak............................................................................................................ 80 156. Újvidéki zendülés...................................................................................................... 81 157. Török Gábor kormánybiztosi kinevezése ............................................................... 82 1 58. Tiszteletbeli mérnöki kinevezések.......................................................................... 83 159. Tiszteletbeli aljegyzői kinevezések......................................................................... 84 160. Asztalos Gábor állatorvos egy állatorvosi állomás rendszeresítését kéri............ 84 1 61. A királyi díj tőkéjének letételére hív fel Kossuth Lajos........................................ 85 162. A levélposta vitelbérének ideiglenes szabályzata.................................................. 87 1 63. Mészáros Lázár kinevezése...................................................................................... 87 164. Országos statisztikai hivatal felállítása................................................................... 87 1 65. Fegyver kiviteli tilalom............................................................................................ 87 166. A tápai uradalmi földeken lévő halászat iránti szerződés..................................... 88 1 67. Választói képességgel nem bíró nemesek részére Csongrád megye hirdetmé­nye............................................................................................................................... 88 168. A salétrom termelés ügye......................................................................................... 88 169. Baurnfeind Gyula kir. táb. h. jegyző tiszteletbeli jegyzővé kinevezését kéri..... 89 1 70. Pusztázó biztosok...................................................................................................... 89 171. Juhos gazdák legelőt kérnek..................................................................................... 92 172. Új szegedi mészárlási jog iránt kötött új haszonbéri szerződések......................... 94 173. Allgyevi kapun kívül némely szőlő birtokosok kérelme....................................... 94 174. Telket átengedni kér Lengyel János........................................................................ 95 175. Fekete Sas című vendégfogadó tulajdonosának kérelme...................................... 95 176. Serház utca, Egyház tér feltöltése............................................................................ 96 177. Kis Tisza partja megrongálódott............................................................................. 96 178. Schmidt, most már Kováts Ferenc szeszgyára....................................................... 97 179. Rögtönítélő bíróság felállítása................................................................................. 97 180. Olasz foglyok ügye.................................................................................................... 98 181. Lenkey huszárok ügyében felirat............................................................................. 99 182. Katonai kórházak ügyei............................................................................................ 100 183. Bács megye segítséget kér........................................................................................ 106 184. Kossuth Lajos leirata a felajánlott ajándékokról ................................................... 107 1 85. A Statisztikai bizottmány kérdőíve......................................................................... 107 453

Next

/
Oldalképek
Tartalom