Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 23/A. (Szeged, 2000)

Szeged halottai a második világháborúban – Pótfejezet

Felvégi András továbbszolgáló sza­kaszvezető (220.); Szeged, 1921. szep­tember 25.; Mészáros Rozália - Felvégi Péter; lh.: Szeged, Lugas u. 10.; Alaku­latának pontos megnevezése 2/2. zuha­nóbombázó repülőszázad. 1943. október 22-én bevetésről visszaérkezőben Mos- csinnál ellenséges területen Kijevtől északra 30 km-re lezuhant repülőgépé­vel, amely kigyulladt, ő benne égett és szörnyethalt. Repülő százada még körö­zött fölötte, de tenni már nem tudtak semmit sem. (HL. HM. 22. oszt. ir. 670. d.) Özv. Fényes Marcellné Eisenstädler N.* nyelvtanár (220.); Szeged, 1881.; lh.: Szeged, Tisza L. krt. 31.; A szegedi téglagyári gyűjtőtáborból 1944. június 25-én Auschwitzba deportálták, ahonnan nem tért vissza. (Zsidó hitközség névso­ra, Szeged) Fenyő István* munkaszolgálatos, kon- zervmester (220.); Szeged, 1922. január 6.; lh.: Szeged, Bús Páter u. 8.; A má­sodik világháborúban ismeretlen hadmű­veleti területen, vagy szovjet hadifog­ságban halt meg. (Lakossági bejelentés, 1998.) Fenyves Imre* tisztviselő (220.); ? 1915.; lh.: Szeged, Bús Páter u. 2.; A szegedi téglagyári gyűjtőtáborból 1944. június 25-én Auschwitzba deportálták, ahonnan nem tért vissza. (Zsidó hitköz­ség névsora, Szeged) Özv. Feuer Fülöpné* kereskedő (221.); Kürtös, 1880.; lh.: Szeged, Tisza L. krt. 34.; A szegedi téglagyári gyűjtő­táborból 1944. június 25-én Auschwitzba deportálták, ahonnan nem tért vissza. (Zsidó hitközség névsora, Szeged) Fiáth Árpád tart. őrmezető (221.); Szeged, 1919.; Homonnai Julianna; A szegedi V. közérdekű munkaszolgálatos pótzászlóaljnál szolgált őrző honvédként. 1944. szeptember 27-én Bor községtől (Szerbia) északnyugatra 30 km-re szov­jet fogságba esett és ismeretlen helyen és időpontban halt meg. (HL. HM. 22. oszt. ir.) Fischer Ágnes* tanítónő (211.); ?, 1920.; Fischer Mihály né; lh.: Szeged, Feketesas u. 14.; A szegedi téglagyári gyűjtőtáborból 1944. június 25-én Auschwitzba deportálták, ahonnan nem tért vissza. (Zsidó hitközség névsora, Szeged) Dr. Fischer Endre János munkaszol­gálatos (221.); Szeged, 1907. július 11.; Deutsch Erzsébet; lh.: Szeged, Horthy M. u. 7.; A hódmezővásárhelyi V. kmsz. zászlóalj által felállított 105/2. tá­bori munkásszázaddal 1942 nyarán a 2. hadsereg doni arcvonalába került. A megerőltető munkában és rossz táplálko­zás miatt 1942. december 19-én végel­gyengülésben (szívelégtelenségben) Ter- novoje községben meghalt. Ternovoje te­metőjében temették el. (HM. Központi Irattár, Veszteségi okmánygyűjtő) Fischer Irén* magántisztviselő (222.); Pusztagyalu, 1882.; lh.: Szeged, Dugo­nics tér 2.; A szegedi téglagyári gyűjtő­táborból 1944. június 25-én Auschwitzba deportálták, ahonnan nem tért vissza. (Zsidó hitközség névsora, Szeged) Fischer Ignác* fakereskedő (222.); Nagykőrös, 1881.; lh.: Szeged, Jósika u. 31.; A szegedi téglagyári gyűjtőtáborból 1944. június 25-én feleségével együtt Auschwitzba deportálták, ahonnan nem tért vissza. (Zsidó hitközség névsora, Szeged) Fischer Ignácné* (222.); Zsámbék, 1885.; lh.: Szeged, Jósika u. 31.; A sze­gedi téglagyári gyűjtőtáborból 1944. jú­nius 25-én férjével együtt Auschwitzba deportálták, ahonnan nem tért vissza. (Zsidó hitközség névsora, Szeged) 126

Next

/
Oldalképek
Tartalom