Dunainé Bognár Júlia – Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 23. (Szeged, 1996)

Lexikon

dával április 26-án indult a keleti front­ra, ahol a 2. magyar hadsereg közvetlen alakulataként harcoltak. Részt vett a Tyim környéki harcokban. A doni elő- csatározásokban 1942. augusztus 19-én Korotojak város előtt hullámzó harcok közben hősi halált halt. (HL veszt.l.) Ébcrhardt József Szeged, 1916.; Éberhardt Piroska; Tartalékosként 1944 márciusában mozgósították és Szegeden az 55. utászzlj.-hoz vonult be. Április 18-án indultak a keleti frontra és a Kárpátok előterében az 1. magyar hadsereg hadrendjébe kerültek. Részt vettek az erődrendszerek építésében, majd augusztus végén a kecskeméti 13. gyaloghadosztály alárendeltségében besoroltak a harcoló alakulatok közé. A Kárpátokban folyó védelmi harcokban 1944. október 17-én eltűnt. (HL veszt.1.) Eckermann Sándor lh.: Szeged;* Eder György Szeged, 1927.; 1945. febmár 10-én szovjet hadifogságban meghalt. (ÚM) Dr. Egan Ernő orvos; Brün, 1885.; fel.: Fried Anna; lh.: Szeged, Mikszáth K. u. 4.; A göstlingi táborban SS-kato- nák agyonlőtték 1945. április 13-án. (Hmvhely Leltárbizt. Hiv. ir. 40/1946. sz.) Dr. Egan Emőné Fried Anna Ko­márom, 1900.; lh.: Szeged, Mikszáth K. u. 4.; A göstlingi táborban SS-katonák agyonlőtték 1945. április 13-án. (Hmvhely Leltárbizt. Hiv. ir. 40/1946.sz.) Egan Marianna Szeged, 1924.; Fried Anna - Egan Ernő; lh.: Szeged, Mikszáth K. u. 4.; 1945. április 13-án a göstlingi táborban SS-katonák agyon­lőtték szüleivel együtt. (Hmvhely Lel- tárbizt.Hiv.ir. 40/1946.sz.) Egervári Antal gépkocsivez.; Nagy­tálja, 1905.04.02.; Grosz Mária - Grosz Antal; fel.: Kovács Margit; lh.: Szeged, Pécskai u. 10.; 1944. április 26-án katonai szolgálatra Szabadkára bevonult, majd tanú állítása szerint Bu­dapest ostrománál 1945 februárjában egy légitámadás alkalmával sebesülten feküdt az úttesten. Azután életjelt nem adott magáról. Honvédként a hazáért hősi halált halt. (Holt.nyilv.: 1945. márc. 15.) Egod Andor tisztv.; Szeged, 1888. 08.01.; fel.: Kubicsek Ella; lh.: Szeged, Petőfi S. sgt. 36.; Szegedről ismeretlen helyre deportálták. Nem tért vissza. (Sz. Árvaszék) (Szegedi zsidó polg.) Egod Andorné lh.: Szeged;* Égőd Tamás lh.: Szeged;* Egyek János Szeged, 1916.; 1944. december 16-án szovjet hadifogságban meghalt. (ÚM) Eichenbaum Ignácné lh.: Szeged;* Özv. Eichhoff Frigyesné Kampf Erzsébet MÁV ny.; Zsombolya, 1877. 06.17.; Tabás Katalin - Kampf Má­tyás; lh.: Szeged, Szabadsajtó u. 28.; A Szegedet 1944. augusztus 20-án dél­előtt ért légibombázáskor a Szabadsajtó u. 26. sz. alatti körzeti légópincében tartózkodott. A házat találat érte, dél­előtt 11 órakor holtan találtak rá. (Holt. nyilv.) Eidus Bentian fogász; Dvinszk, 63 éves; Bürger Liusi - Eidusz Berkó; fel.: Soldin Hasia; lh.: Szeged, Tisza L. sgt. 44.; 1909-től Szegeden élt. 1918-tól a baloldali szociáldemokrata mozgalom jelentős helyi vezetője, a művészeti élet pártfogója, a háborúellenes mozgalom szervezője. 1944. április 4-én letartóz­208

Next

/
Oldalképek
Tartalom