Dunainé Bognár Júlia – Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 23. (Szeged, 1996)

Lexikon

jén 1943 januárjában eltűnt. (Holtnyiiv.: 1943. jan. 15.) Kovács Károly keresk.; Sonkád (Szatmár m.), 1889.12.25.; Jónás Janka — Katz Márton; fel.: Feuer Franciska; lh.: Szeged, Széchenyi tér 16.; Szeged­ről 1944 júniusában deportálták. 1945. május 17-én Theresienstadtban, a kór­házba való szállítás előtt, a kórházi autóból már halva emelték ki. (Felesége is Theresienstadtban halt meg.) (Holt. nyilv.) Kovács Károlyné Feuer Franciska Kiskunfélegyháza, 1888.06.03.; Steiner Karolina - Fuer Bernát; lh.: Szeged, Széchenyi tér 16.; 1944 júniusában Szegedről deportálták. Theresienstadt- ban halt meg 1945. április 28-án. (Félje is a theresienstadti deportálás áldozata lett.) (Holt.nyilv.) Kovács (Kohn) István tisztv.; Sze­ged, 1898.08.08.; Schwartz Amália - Kohn Márk; fel.: Máté Ilona; lh.: Sze­ged; 1944. április 3-22 között Sze­gedről internálták, majd Auschwitzba deportálták. 1945. február 20-án SS- katonák agyonlőtték, illetve más tanú- vallomások szerint 1945. február végén látták utoljára életben Németországban. (Holtnyiiv.: 1945. márc. 31.) Kovács (Kohn) Istvánná Máté Ilona Szőreg, 1907.10.27.; Hirschl Irén - Máté Ignác; 'lh.: Szeged; 1948-ban történt holttányilvánítási eljárás során a haláleset tényét 1944. július 15. nap­jában állapították meg, mivel annyit tudtak róla, hogy 1944. június 25-én Auschwitzba deportálták, s azután élet­jelt nem adott magáról. 1950-ben ismét holttá nyilvánították. Schönfeld Bernát és Hacsek Jakab tanúk szerint 1945. február végén látták utoljára Németor­szágban. (Leányát, Kovács Zsuzsannát is Auschwitzba deportálták. (Holtnyiiv.: 1945. márc. 31.) Kovács (Kohn) Nándor (Ferenc) Szeged, 1868.06.11.; Stettler Franciska - Kohn József; lh.: Szeged; Szegedről 1944. június végén Auschwitzba depor­tálták. (Holtnyiiv.: 1944. júl. 15.) Kovács (Krausz) Ferenc keresk. alkalm.; 1892.; lh.: Szeged, Tisza L. sgt. 37.; 1944 áprilisában Szegedről internálták, majd deportálták. Nem tért vissza. (Sz. Árvaszék) (Szegedi zsidó polg.) Kovács Lajos magánalkalm.; Ma- gyarbánhegyes, 1900.07.15.; Magyar Ilona - Kovács János; fel.: Klimó Er­zsébet; lh.: Szeged, Hajnal u. 6.; Tarta­lékos honvédként 1942. szeptember 28- án mozgósították és Szegedre a 40. bevonulási központba hívták be. Innen felváltóként került a 454. különleges (politikai) munkásszázadhoz kísérő honvédként a doni arcvonalra. 1943. január 15-i keltezésű táb. levelezőlapon adott hírt magáról utoljára. Az 1943. január 12-i szovjet offenzíva idején Glazov körzetében január 17-én eltűnt. (Holtnyiiv.: 1943. febr. 15.) Kovács Lajos Szeged, 1907.; 1945. október 7-én szovjet hadifogságban meghalt. (ÚM) Kovács Lajos földm.; Szeged, 1911. 02.12.; Gábor Viktória - Kovács Fe­renc; fel.: Tóth Piroska; lh.: Szeged- Mórahalom, 638.; Ismeretlen hadmű­veleti területen halt meg. (Holtnyiiv.: 1944. okt. 15.) Kovács László pénzügyi számvevő; Szeged, 1916.03.15.; Makó Viktória - Kovács József; fel.: Ízinger Mária; lh.: Szeged; 1944. április 14-én katonai szolgálatra Székesfehérvárra bevonult, onnan a frontra, majd szovjet hadi­301

Next

/
Oldalképek
Tartalom