Makó Imre - Szigeti János: „Vihar és vész közepette”. A holokauszt hódmezővásárhelyi áldozatai ((Hódmezővásárhely, 2014)

Bevezető - Szigeti János: A vásárhelyi zsidóság múltja

1933. augusz­tustól dr. Weisz Pál (1908-1998) főrabbi foglalta el a Seltmann Lajos halálával megüre­sedett rabbiszéket. Az intervallum alatt (1932-1933) a rabbi teendőket Büchler Gyula hit­oktató-rabbi vé­gezte. Weisz Pál 1937-ig töltötte be a rabbiszéket vá­rosunkban. Ráter­mettségével, ékesszólásával, tudásával tűnt ki. A vásárhelyi főrabbi gyakran bejárta a községkerület hitközségeit, hogy egy-egy estét szenteljen a biblikus tudományoknak, a zsidó vallásnak és kultúrának. Négyesz­tendős itteni működése alatt kapcsolatba került a város szellemi és társadalmi életé­nek jelentős személyiségeivel, különösen jó és baráti kapcsolatot ápolt a Bethlen Gábor Református Gimnázium tanáraival. Debre­cenbe történő távozása után dr. Silberstein Adolfot (1905-1970) hívták meg a hitközség főrabbijának, ő előzőleg Siklóson töltött be rabbiszéket. A hitközség élén 1938 és 1940 között dr. Ambrus Endre állt mint világi vezető. Lemondása után dr. Deutsch Béla (1894-1961), az elkötelezett humanistaként aposztrofált kórházi főorvos foglalta el az elnöki széket. Nem lenne teljes a kép, ha nem utalnánk arra, hogy a szomszédos Szegeden Löw Immánuel (1854-1944), a 20. század egyik legnagyobb botanikusa és művelődéstörté­nésze, Makón pedig dr. Kecskeméti Ármin (1874-1944), a híres történész, a szegedi tu­dományegyetem magántanára állt a gyüle­kezet élén. Említsük meg a makói ortodox csodarabbi, Moshe Vorhand nevét (1860- 1944) is, aki hitet adott a vészkorszakban a szenvedőknek. O jövendölte rneg, hogy a makói ortodox zsidók nagyobb része átvé­szeli az üldöztetés poklát. A hitközség 1937-ben Steiner Ferenc elnök kezdeményezésére ötszáz kötetes könyvtárat létesített. A gyűjtemény zömé­ben jiddis imakönyvekből állott, azonban la­pokat, mint a Remény c. ifjúsági folyóiratot, vagy a Múlt és Jövő periodikát is megrendel­ték. Az állomány újabb és újabb kötetekkel Az egykori zsidó iskola épülete gyarapodott. A könyvtárat a zsidó elemi népiskola egyik termében helyezték el. Kemény Simon a tanítványaival, 1894 15 Dr. Weisz Pál Dr. Silberstein Adolf és felesége

Next

/
Oldalképek
Tartalom