Makó Imre - Szigeti János: „Vihar és vész közepette”. A holokauszt hódmezővásárhelyi áldozatai ((Hódmezővásárhely, 2014)

Dokumentumok

Elkészítettük a harmadik végleges lis­tát s a kívülmaradottakat a kapitány beva- gonírozta, és útnak indította, mi listások is néhány nap múlva külön szerelvényen elutaztunk. Az utazásunk 60-80-an egy tehervagonban bezárva, pokoli hőségben - külön történelem. Napok múlva meg­érkeztünk Strasshofba, Ausztriába. A pa- lesztinai álom már az induláskor szétfosz- lott. Strasshofban egy mezőn táboroztunk, amidőn meglepetésünkre és örömünkre ugyanoda előbb érkezett meg a második, tehát az előttünk levő vonat. Kiderült, hogy Kassa felé mentek, de onnan visszafordítot­ták őket, mert az út már el volt zárva fel­felé. Strasshofban ezekkel a nem listás hit­testvéreinkkel teljesen összekeveredtünk. Az ottani németek egyáltalán nem törőd­tek semmiféle listával, a lista illuzórikussá lett, egyformán osztottak szét bennünket Ausztria különböző helységeiben munká­ra, egyformán éltek és haltak meg a listá­sok és a listanélküliek. Úgy látszott, hogy az egész lista-ügyet a németek csak ördögi játékra használták, hogy bennünket lelkileg is meggyötörve, embertelen, kegyetlen bá­násmódjukban részesítsenek. Teljesen hihető, hogy Szegedről minden­kit Auschwitzba akartak vinni s csak a szá­munkra szerencsés stratégiai helyzet okoz­ta, hogy vonatainkat nem Lengyelország felé irányították, hanem Ausztriába, hogy munkaerőnket felhasználják... (Hódmezővásárhelyi Levéltár. A Hódmezővá­sárhelyi III. sz. Igazoló Bizottság iratai 640/ III/1945. Kelt 1945. aug. 16-án.) 134 ABONYl KLÁRA B1ZÁM ZSIGMONDNÉ ELEKES GUSZTÁVNÉ GÖTTLER JÓZSEF HAVAS MÓR KLEIN GYULA LAMPEL ERZSÉBET ABONYI MARCIT DC BLANTZ BÉLA ENDRÖDY JOZSEFNE GREIF LÁSZLÓ HAVAS MÓRNÉ KIJEIN LAJOS LAMPEL SARA ABONYl MÓRNÉ BLEYER MÓRNÉ ENDRODYERZSEBET GROÁK LAJOS HEGEDŰS ISTVÁNNÉ KLEIN LAJOSNÉ LAMPEL SÁMUEL ALT WER GYŰ LANE BLUM ADOLF ENGEL JANKA GROB JENŐ HEGEDŰS GABRIELLA DC KLEIN LÁSZLÓ LAMPEL SÁMUELNÉ AMBRUS ENDRE BLUM ADOLFNÉ FARAGÓ SÁNDOR GROB JENÖNÉ HEGEDŰS MAGDA KLEIN SZERÉN DC LANGFELDER ARTURNÉ D-AMBRUS ENDRÉNE BLANTZ MÓRNÉ FÁY ÁRMIN NÉ GROB DITTA HEGEDŰS KLÁRA KLEIN JANKA LANGER SÁNDORNÉ ARANY JÁNOS BOÉR ANTAL NE FEIN LÁSZLÓ GROB TAMÁS HEGEDŰS ERNŐ KLEIN MÁRTON LANGER LÁSZLÓ ARANY JÁNOSNÉ BRAUN BÉLA FEIN KÁROLY GROB MAGDA HELLER TIBORNÉ KLEIN MÁRIA LANTOS FERENCNÉ ARANY ILONKA DC BURGER BÉLÁNÉ FEIN HERMANNÉ GRÜN PÁLNÉ HELLER ZSUZSA KLEIN JÓZSEFNÉ LÁSZLÓ ANTAL ARANY JUDIT BURGER PÉTER FENÁKEL LAJOS GRÜNFELD JAKAB HERZFELD JÓZSEF KLEIN VILMOSNÉ LÁSZLÓ ANTALNÉ ÁNISZFELD JÁNOS BURGER ZSUZSA FELDMANN ADOLF GRÜNFELD JOLÁN DC HIDAS SÁNDORNÉ KLEIN VERA DC LÁSZLÓ JENŐ ANISZFELD LÁSZLÓ BÜCHLER GYULA rabbi FELDMANN ADOLFNÉ GRÜNBAUM GÉZA HOC HAUSER ÁRON KLEIN ÉVA DC LÁSZLÓ JENÖNÉ ÁNISZFELD LÁSZLONE BÜCHLER GYULÁNÉ FELDMANN KLÁRA GRÜNWALD ADOLFNÉ HOCHAUSER ÁRONNE KOHN KATINKA LÁSZLÓ IDA ÁNISZFELD ZSUZSI DC BÜCHLER DÉNES FELDMANN MIKLÓS HACSEK IGNÁC HOROVITZ JÓZSEF KOHN MARISKA LÉVAI GÉZA ÁNISZFELD ZSIGMOND CZINNER ZSIGMONDNÉ FETTMANN FERENC HACSEK IGNÁCNÉ KAUFMANN FERENC KOHN JENÖNÉ LIEBERMANN SOMANÉ ÁNISZFELD ZSICMONDNE CZINNER PALIKA DC FETTMANN MÁTYÁS HACSEK MIHÁLY KALMAN FERENC KOHUT PÁLNÉ LINDENFELD ALBERT BALASSA GYÖRGY CZUKOR MIKLÓSNÉ DC FÖLDES BÉLA HACSEK MIHÁLYNE KÁRPÁTI LIPÓT KOVÁCS MIHÁLYNE LINDENFELD ALBERTNÉ DC BALASSA FERENC DC DÁNIEL JENŐ D! FÖLDES BÉLÁN É HACSEK OLGA KELEMEN KAROLY KOVÁCS LÁSZLÓ UNDENFELD MARIA DC BALASSA ISTVÁNNÉ DÁVID RUDOLF FÖLDES BÉLÁNÉ HACSEK SÁNDOR KELEMEN KÁROLYNÉ KOVÁCS LÁSZLÓNÉ IFJ LINDENFELD ALBERTNE BAUER GYULÁNÉ DEUTSCH IGNÁCZ FÖRSTNER SÁNDOR HACSEK 5ÁNDORNE KELETI ÁGNES KOVÁCS FERENC UNDENFELD EMIL DC BAUER LÁSZLÓ DEUTSCH BENŐNÉ FÖRSTNER ILONKA HACSEK IMRE KELLER DEZSÖNÉ KÖRÖSI JÓZSEF LINDENFELD MÁRK BÁRÁNY BÉLA DEUCHT SÁMUEL FÖRSTNER ÍREN HACSEK JAKABNE KELLER PÉTER KRAUSZ HENR1KNÉ DC UNDENFELD BÉLÁNÉ BÁRÁNY JÁNOS MIHÁLY DOBOSI RUDOLFNE FRANK MÓR HACSEK ERZSÉBET KELLER JÁNOS KRAUSZ JÓZSEFNÉ LÖW1ANDOR BARON MARKUSNE DOMINUSZ JENÖNE FREUND MARISKA HACSEK MARGIT KELLER LAJOS KRAUSZ REGINA LÖWI JENŐ BÁRDOS SAMUNÉ DOMINUSZ ANNA FRIEDMANN SÁNDOR Dr HALÁSZ MANÓNE KELLER MIKSA KRAUSZ MIKLÓSNÉ LÖW1 PÁL BARDOS DALMA DÓZSA IMRE FUCHS GABORNÉ DC HALÁSZ EMMA KÉMÉNY LAJOSNE KRAUSZ ÉVA LUSTEINER JAKAB BERGER VILMOS EISLER MIHALYNÉ GÁCS ADÉL DC HALÁSZ ISTVÁN KERTÉSZ SÁNDOR LAMPEL ENDRE MAHLER JÓZSEF BECK MURNÉ DC EISLER SÁNDOR GENÁT JAKAB Dr- HALÁSZ ISTVÁNNÉ KERTÉSZ SÁNDORNÉ LAMPEL JAKAB MAHLER JOZSEFNE BEREZVAI ANIALNÉ ELBOGEN MÓR GENÁT JAKABNÉ HAJDÚ SÁMUELNÉ KLEIN ANTAL LAMPEL JAKABNÉ MAHLER SÁNDOR BINDE« ANDOR ELEK PÁL GOTTLIEB JÓZSEF HALPERN KÁLMÁNNÉ KLEIN DÁVID LAMPEL MÓRNÉ MANHEIMER MIHÁLY BINDER ANDORNE ELEK ANDOR GOTTLIEB ÜÓZSEFNÉ DC HALPERN ALFRÉD KLEIN DÁVIDNÉ LAMPEL JANKA MANHEIMER MIHALYNÉ

Next

/
Oldalképek
Tartalom