Makó Imre - Szigeti János: „Vihar és vész közepette”. A holokauszt hódmezővásárhelyi áldozatai ((Hódmezővásárhely, 2014)

Makó Imre: Túlélők és áldozatok - Személyi adattár

t Dominusz Anna háztartásbeli Szeged, 1925. szept. 7.; Dominusz Jenő - Székely Mar­git; hajadon 1944. jún. közepén Szegedre, majd 25-én Auschwitzba deportálták, ahová 28-án érkezett meg. Mint vesebajos beteget még aznap a munkaképtelenek csoportjába sorozták be. Utólag 1944. júl. 15. napjával holttá nyilvánították, (fénykép: Yad Vashem) Horthy Miklós út 14. + Dózsa Imre MÁV főmérnök (hmvhelyi osztálymérnök- ség) Budapest, 1889. aug. 4.; Dózsa (Deutsch) Jakab - Pulitzer Regina; Fodor Eugénia 1944. jún.-ban Ausch­witzba deportál­ták. (Az izraelita vallásról 1938- ban a feleségével együtt áttért a római katolikus vallásra.) Dózsa Imréné Fodor Eugénia háztartásbeli Hmvhely, 1899; Fodor (Feuer) Fülöp Frigyes - Klein Kamilla Dózsa Magda Fodor Eugénia Kistópart u. 16. özv. Eisler Izidoráé Springer Róza volt sza­tócs Hmvhely, 1878; Springer Sándor - Singer Katalin Szent László u. 35. + Dr. Eisler Sándor ügyvéd Hmvhely, 1901. márc. 15.; Eisler Izidor - Springer Róza; Singer Ella 1942. júl. 11- én munkaszol­gálatra vonult be Zomborba a 105/7. kisegí­tő munkásszá­zadhoz, majd Komáromba került. Aug. 26- án Marosvécsen tartózkodott a Singer István a Hódmezővásárhelyi Általános Munkás Dalegylet karnagyaként elől középen sötét zakóban. A sorban balról a 3. Karácsonyi Ferenc ácsmester, a háború után kommunista főispán 105/7. tábori munkásszázad kötelékében, amellyel szept. 21-én az orosz harctérre vit­ték. Utoljára 1943. jan. 4-én adott magáról életjelt. Utólag 1943. febr. 15. napjával holt­tá nyilvánították. (Fényképe a Hódmezővásár­helyi Iparos Daloskor 1921-es tablójáról.) Dr. Eisler Sándomé Singer (Gabri)Ella Hmvhely, 1911; Singer Endre - Hirn Jolán Eisler Eva tanuló Singer Ella özv. Singer Andorné Hirn Jolán háztartás­beli Hmvhely, 1878; Hirn Lázár - Klein Netti t Singer István droguista segéd Hmvhely, 1906. júl. 31.; Singer Endre (Andor) ke­reskedő (vendég­lős) - Hirn Jolán Munkaszolgálat­ra vonult be. (A hmvhelyi gim­názium áldoza­tai közt tüntették fel. Az 1944 tavaszi névjegyzékekben nem szerepel.) Zsoldos u. 1. t Elbógen Mór kántortanító Mezőkeresztes, 1904. dec. 4.; Friedmann Amália; Weisz Izabel­la 1942. jún. 20-án bevonult Hmvhelyre az V. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj­hoz. A 105/11. tábori munkásszázaddal az orosz harctérre vitték, ahonnan okt. 26-án írt utoljára. A HM nyilvántartása szerint dec. 44

Next

/
Oldalképek
Tartalom